INTECH PK wspólnie z Grupą INVESTIN organizuje małopolską edycję Akademii Komercjalizacji - pierwszy na polskim rynku kompleksowy cykl szkoleniowo-warsztatowy poświęcony komercjalizacji technologii.

 

 

Akademia adresowana jest w szczególności do twórców technologii, osób odpowiedzialnych za wdrażanie innowacji w przemyśle oraz pracowników instytucji finansujących komercjalizację wyników badań, chcących wzmocnić swoje kompetencje w tym obszarze.

 

Pierwsza małopolska edycja Akademii Komercjalizacji, między 9 czerwca a 1 lipca br. w Krakowie (Instytut Nafty i Gazu, ul. Lubicz 25 A), będzie składać się z 8 bloków tematycznych:

 

1. Zarządzanie innowacjami i technologiami oraz ich transferem (9 czerwca).
2. Strategie komercjalizacji technologii (10 czerwca).
3. Potencjał komercjalizacyjny projektu (16 czerwca).
4. Aspekty prawne - komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia (17 czerwca).
5. Własność intelektualna (23 czerwca).
6. Umowy (24 czerwca).
7. Pozyskiwanie finansowania i inwestycje (30 czerwca).
8. Czynniki sukcesu (1 lipca).


Możliwe jest skorzystanie z jednego, kilku lub wszystkich bloków. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony www.investin.pl


Patronat nad wydarzeniem objął rektor Politechniki Krakowskiej.

 

Spółka INTECH PK zajmuje się zarządzaniem prawami własności intelektualnej Politechniki Krakowskiej, tworzeniem i obejmowaniem udziałów w spółkach technologicznych (zakładanych przez naukowców, uczelnię i partnerów biznesowych) oraz doradztwem w obszarze komercjalizacji technologii.

 

 

 

 

więcej wiadomości