DSC 40311

Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator (Automated External Defibrillator, w skrócie AED) to wysoko specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych prowadzi osobę udzielającą pierwszej pomocy przez procedurę bezpiecznej defibrylacji poszkodowanego z zatrzymanym krążeniem. AED może użyć każdy, kto jest świadkiem zdarzenia, w którym wymagana jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa (70% wypadków zatrzymania krążenia u dorosłych jest skutkiem zawału serca mięśnia sercowego). Prosta obsługa AED sprawia, że nawet osoby spoza personelu medycznego mogą przy jego pomocy ratować życie. Defibrylator łączy w  sobie technikę cyfrowego przekazywania sygnałów i zaawansowane algorytmy analizy EKG, a więc najpierw wykona analizę pracy serca, a potem - w razie potrzeby - wygeneruje tzw. impuls defibrylacyjny, ratujący życie. To daje pewność, że zaaplikowanie nieprzytomnej osobie wstrząsu elektrycznego jest działaniem prawidłowym. Impuls elektryczny o energii ok. 250J, przenikający pomiędzy elektrodami zapiętymi na ciele poszkodowanego, ma na celu pobudzenie mięśnia sercowego do wznowienia pracy. Statystyki pokazują, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa w połączeniu z defibrylacją w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności może pozwolić na skuteczną reanimację w 49-75% przypadków, a każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10-12%

 

Obsługa urządzenia jest na tyle prosta, że podstawową wiedzę o niej można nabyć, zapoznając się z graficzną instrukcją użycia lub oglądając pokazowy film. Dodatkowo pracownicy i studenci PK przechodzą treningi obsługi defibrylatora podczas okresowych szkoleń BHP w bloku zagadnień poświęconych zasadom udzielania pierwszej pomocy.

Lokalizacja defibrylatorów na terenie Politechniki Krakowskiej: