Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej ogłosił wyniki konkursu „Zaprojektuj parklet w twoim mieście”. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród odbyło się 2 czerwca br. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


 

Przedmiotem konkursu projekt zagospodarowania niewielkiego fragmentu miejskiej przestrzeni o maksymalnych wymiarach 5x5 m, tzw. parkletu - małego przyulicznego miejsca do wypoczynku. Obiekt należało osadzić w mieście, w miejscu wybranym przez uczestnika konkursu - obecnie nie przeznaczonym do rekreacji (na fragmencie parkingu lub szerokiego chodnika). Ocenie jury podlegał zarówno projekt jak i dobór odpowiedniej lokalizacji.


Na konkurs wpłynęło 31 prac opracowanych przez uczniów szkół m.in. z Olkusza, Krakowa, Bochni i Torunia. Prace oceniali sędziowie w składzie: prodziekan ds. studentów WA dr inż. arch. Katarzyna Hodor, dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, dr inż. arch. Katarzyna Łakomy, mgr inż. arch. kraj. Jacek Konopacki, mgr inż. arch. kraj. Joanna Szwed, dr inż. arch. kraj. Miłosz Zieliński, mgr inż. arch. kraj. Karolina Porada, inż. arch. kraj. Kamelia Lech.


I miejsce zajęła Aleksandra Kozieł z Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu. Pracę (fot.1) nagrodzono za najlepszą zdaniem jury odpowiedź na zadany temat. Projekt wyróżnia się nie tylko estetyką, funkcjonalnością i właściwym doborem materiałów, lecz również dobrą lokalizacją i możliwością realizacji.

 

II miejsce - Sonia Dyla z Zespołu Szkół Budowlanych w Katowicach. Pracę (fot. 2) nagrodzono za pomysłowość oraz estetykę wykonania plansz. Zastrzeżenia jury wzbudziło zachwianie proporcji siedzisk oraz problemy jakie mogłoby sprawiać wykonanie metalowych elementów budujących ławki i zadaszenie.

 

III miejsce - Kamila Korduszewska z Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu. Pracę (fot. 3) nagrodzono za interesujące i oryginalne podejście do tematu. Zdaniem jury projekt nie spełnia jednak do końca definicji parkletu.


Ponadto, jury przyznało nagrody w postaci zaproszenia na dwudniowe warsztaty rysunku, przygotowującego na egzamin wstępny na WA PK, dla 13 uczestników konkursu.


Nagrodę otrzymali: Aleksandra Kozieł (Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu), Sonia Dyla (Zespół Szkół Budowlanych w Katowicach), Kamila Korduszewska (Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu), Wiktoria Zganiacz (Zespół Szkół Budowlanych w Katowicach), Kinga Wyżykowska (Zespół Szkół Budowlanych w Katowicach), Paulina Walczak (Zespół Szkół Budowlanych w Katowicach), Sara Białkowska (Zespół Szkół Budowlanych w Katowicach), Weronika Plewińska (Zespół Szkół Budowlanych w Katowicach), Karolina Misiak (Zespół Szkół Budowlanych w Katowicach), Karolina Flak (Zespół Szkół Budowlanych w Katowicach, Romana Przetocka (VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie), Roksana Woszczak (Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu), Wiktoria Ząbkiewicz (Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu).