Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie zorganizowało 47. edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie transportu za rok 2015. Gala wręczenia nagród odbyła się na Politechnice Krakowskiej.

 


Do konkursu zgłoszono 25 prac dyplomowych z trzech krakowskich uczelni: 21 prac z Politechniki Krakowskiej, 3 prace z Akademii Górniczo-Hutniczej i 1 praca z Uniwersytetu Ekonomicznego.


Zgodnie z Regulaminem, zgłoszone prace zostały podzielone na grupy tematyczne: Infrastruktura Transportu (8 prac) oraz Technologia Transportu (17 prac). Prace były oceniane przez specjalistów praktyków. Sąd Konkursowy po zapoznaniu się z poszczególnymi pracami, po analizie opinii specjalistów, promotorów wyłonił dziesięcioro laureatów.


W grupie tematycznej Infrastruktura Transportu:


I miejsce - Przemysław Grabias za pracę „Zastosowanie skaningu laserowego w inwentaryzacji nawierzchni stalowej tunelu tramwaju szybkiego”, promotor dr hab. inż. Michał Strach (AGH).


II miejsce - Michał Odrowąż za pracę „Obroty podkładów jako efekt nierównomiernego obciążenia szyn”, promotor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (PK).


III miejsce - Piotr Węgrzynowicz za pracę „Wpływ inwestycji tramwajowej na strukturę przestrzenną i społeczno-gospodarczą Grenoble”, promotor prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter (UEK).


Doceniając wysoki poziom prac, w tej grupie tematycznej przyznano wyróżnienie dla Mateusza Pawlikowskiego i Filipa Szepielaka za pracę „Funkcjonowanie małych rond w stanach zawodności”, promotor dr inż. Krzysztof Ostrowski (PK).


Prace nagrodzone w grupie tematycznej Technologia Transportu:


I miejsce - Paweł Klapa za pracę „Koncepcja wspólnej przestrzeni (SHARED SPACE) na Placu Nowym w Krakowie”, promotor dr inż. Tomasz Kulpa (PK).


II miejsce - Piotr Ostaszewski za pracę „Analiza ruchu pieszego w węźle przesiadkowym ‘Warszawa Gdańska’ w Warszawie”, promotor dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (PK).


III miejsce przyznano równorzędnie dwóm pracom:


Jan Aleksandrowicz za pracę „Porównanie wpływu różnych koncepcji zmian organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa na ruch tramwajów w centrum miasta”, promotor dr inż. Krzysztof Florek (PK).


Arkadiusz Drabicki za pracę „Wypływ efektów zatłoczenia w sieci transportu publicznego na wybór trasy przez pasażera w modelu symulacyjnym”, promotor dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (PK).


W tej grupie wyróżnienie otrzymała Anna Szczepaniak za pracę „Badanie dostępności centrów handlowych na terenie Miasta Krakowa za pomocą miar odległościowych”, promotor dr inż. Anton Pashkevich (PK).


Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów odbyło się 30 maja br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes Oddziału SITK RP w Krakowie Lidia Żakowska, rektor PK prof. Kazimierz Furtak i dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Tadeusz Tatara.