W kwietniu tego roku, decyzją Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) przyznano pięcioletnią akredytację na kierunkach budownictwo i transport prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

 

Posiadanie certyfikatu KAUT jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia i prestiżowym wyróżnieniem - KAUT jest członkiem stowarzyszenia europejskich komisji akredytacyjnych (European Network for Accreditation of Engineering Education).

 

Wydział Inżynierii Lądowej PK poddał się kontroli na własny wniosek w ubiegłym roku. Akredytacje zostały wykonywane przez ekspertów środowiska akademickiego z udziałem przedstawicieli pracodawców.

 

WIL na kierunkach transport i budownictwo, obok otrzymanej akredytacji KAUT, posiada akredytacje (programową i instytucjonalną) Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek transport na WIL PK otrzymał akredytację KAUT jako pierwszy w Polsce.

 

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) w 2001 r.

 

Więcej o akredytacjach udzielonych Wydziałowi Inżynierii Lądowej na stronie www.wil.pk.edu.pl

 

 

 

 

 

więcej wiadomości