Specjaliści z Politechniki Krakowskiej, reprezentujący Centrum Transferu Technologii PK oraz INTECH PK, podzielą się wiedzą z zakresu komercjalizacji oraz transferu technologii w czasie międzynarodowej konferencji „Innovation Ecosystems: Polish innovation clusters vs. Cambridge”.


Punktem wyjścia spotkania organizowanego przez Innovation Forum Kraków jest porównanie uwarunkowań oraz specyfiki polskich ekosystemów przedsiębiorczości z innymi, w tym ekosystemami Cambridge.


Na konferencji zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki tworzenia takich ekosystemów, omówione zostaną najważniejsze wyzwania stojące przed ich twórcami oraz wskazane zostaną najskuteczniejsze sposoby na ich rozwój.


„Warto skorzystać z możliwości spotkania się z przedstawicielami świata nauki i biznesu, pracownikami centrów transferu technologii oraz młodymi naukowcami” - zachęca Krzysztof Oleksy z INTECH PK. Udział w wydarzeniu daje rzadką możliwość zdobycia praktycznej wiedzy nt. funkcjonowania ekosystemów przedsiębiorczości.


Wśród prelegentów znajdą się takie osobistości jak prof. Alan Barrell (Judge Business School, University of Cambridge, przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem, współautor książki „Show Me The Money - How to raise the cash to get your business off the ground”), prof. Chris Lowe (Institute of Biotechnology, University of Cambridge, znakomity naukowiec, doświadczony przedsiębiorca).


Konferencja „Innovation Ecosystems: Polish innovation clusters vs. Cambridge” odbędzie się 1 lipca 2016 r. w Centrum Energetyki AGH (ul. Czarnowiejska 1).


Politechnika Krakowska jest patronem honorowym konferencji.


Więcej: www.krakow.inno-forum.org/event/innovation-ecosystems