23 czerwca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim a Politechniką Krakowską, którego podstawowym celem jest stworzenie bazy naukowej, konkurencyjnego przemysłu oraz przenoszenie innowacyjnych pomysłów z laboratoriów wprost na rynek. Dokument parafowali rektor PK Kazimierz Furtak oraz marszałek Jacek Krupa.

 

 

porozumienie

Do głównych założeń podpisanego porozumienia należy długofalowe wzmocnienie współpracy małopolskich uczelni, administracji publicznej i przedsiębiorców prywatnych, podniesienie poziomu wiedzy nt. programu UE „Horyzont 2020” oraz ułatwienie przepływu informacji dotyczących partnerstw i konsorcjów projektowych zaplanowanych w jego ramach. Porozumienie jest bezkosztowe i będzie realizowane przez Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli oraz Regionalny Punkt Kontaktowy działający przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

 

Inicjatywa ma w dłuższej perspektywie przyczynić się do efektywnego wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskami nauki, biznesu i administracji poprzez tworzenie wspólnych projektów, oraz dążenie do ich komercjalizacji. Ma to zaowocować większą liczbą przełomowych dokonań i odkryć, a docelowo przełożyć się na pobudzenie rozwoju gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy w Małopolsce.

 

www.malopolskie.pl