W środę, 29 czerwca w Warszawie, członek zarządu ds. produkcji Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” Krystian Pater oraz prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior podpisali porozumienie o współpracy.

 

 

Porozumienie jest kontynuacją wieloletniej współpracy Politechniki i Orlenu w zakresie naukowo-badawczym i ekspertyz stanu technicznego urządzeń w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym.

 

Nowa umowa dotyczy realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych, konsultacji technicznych i naukowych, szczegółów współpracy przy realizacji prac dyplomowych i praktyk studenckich, współpracy w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy na realizowanie wspólnych projektów techniczno-technologicznych.

 

W celu realizacji umowy strony powołały zespół zadaniowy i koordynatorów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

 

Polski Koncern Naftowy „Orlen” to lider branży energetyczno-paliwowej w Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzający największą siecią stacji paliw w regionie. Jest także liderem produkcji petrochemikaliów, rozwijając segmenty poszukiwania i wydobycia surowców oraz wytwarzania energii elektrycznej.

 

 

Na zdjęciu (od lewej), Krystian Pater (Orlen) oraz prof. dr hab. inż. Jan Kazior (PK), Warszawa, 29 czerwca br. / fot. materiały prasowe PKN Orlen.