Wspólne projekty edukacyjne i naukowo-techniczne, organizacja specjalistycznych seminariów i szkoleń, doradztwo ekspertów-praktyków przy tworzeniu programów kształcenia, organizacja praktyk studenckich i programy zatrudnienia dla absolwentów - to główne punkty umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską a firmą CH2M Hill Polska. Polski oddział światowego giganta inżynieryjnego zamierza do końca przyszłego roku zwiększyć zatrudnienie w naszym kraju z 700 do 1200 pracowników, w tym gronie ma być 800 inżynierów.

 

Porozumienie o współpracy podpisali w czwartek 7 lipca br. w Sali Senackiej uczelni rektor PK prof. Kazimierz Furtak i Joanna Bensz, prezes zarządu CH2M Hill Polska LTD sp. z o.o. Kooperacja w obszarze naukowo-technicznym dotyczyć będzie m.in. uczestnictwa ekspertów PK w pracach realizowanych przez CH2M Polska oraz udziału partnerów porozumienia w konsorcjach naukowo-przemysłowych, zawiązywanych na potrzeby realizacji szerszych zadań finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

 

CH2MHillPKumowaUmowa obejmuje także współpracę w obszarze dydaktyki. Przewiduje tworzenie w CH2M Hill Polska programów stażów i praktyk zawodowych dla studentów PK, udział specjalistów firmy w konsultowaniu programów kształcenia w ramach specjalności inżynierskich, realizację przez praktyków firm specjalistycznych zajęć dydaktycznych, wspomaganie nabywania przez studentów PK pożądanych na rynku pracy umiejętności i kompetencji zawodowych, a w przyszłości rozwój potencjału kadrowego CH2M w oparciu o absolwentów PK. W planach są także wspólne seminaria,  konferencje i szkolenia, w ramach których partnerzy umowy będą mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniami.

 

CH2M Hill jest globalną korporacją inżynieryjną, założoną w 1946 r. w Stanach Zjednoczonych, działającą na 7 kontynentach i zatrudniającą ponad 25 tys. pracowników. To światowy lider w zakresie doradztwa technicznego, projektowania oraz zarządzania projektami i programami inwestycyjnymi. Specjalizuje się w zaawansowanych technologicznie i  kompleksowych projektach skoncentrowanych wokół obiektów przemysłowych, infrastruktury transportu, inżynierii środowiska, inżynierii wodno-ściekowej i szeroko pojętej energetyki.

 

CH2M Hill Polska, polski oddział firmy, działa na naszym rynku od 20 lat, zatrudnia multidyscyplinarny zespół ponad 700 inżynierów i specjalistów, realizujących zadania dla krajowych i zagranicznych klientów publicznych i prywatnych, głównie w obszarach kompleksowej ochrony przed powodzią, rozwiązań transportowych, projektów chroniących środowisko, a także realizacji obiektów infrastruktury wodnej, transportowej i przemysłowej. Firma ma główną siedzibę w Krakowie i kilka biur w innych miastach kraju. Poza realizacjami projektów inżynierskich służy też jako centrum usług wspólnych korporacji dla Europy i regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W swoim Global Design Production Center w Krakowie zatrudnia obecnie 317 inżynierów różnych branż i planuje intensywny rozwój tego departamentu. - Do 2017 r. zwiększymy zatrudnienie w Polsce do 1200 osób, w tym gronie będzie 800 inżynierów. Staniemy się dzięki temu drugim pod względem wielkości oddziałem CH2M Hill po Denver. Chcemy być prawdziwym centrum kompetencji, którego siłą - jak dotąd - będą pracownicy - zapowiedziała podczas podpisania umowy Joanna Bensz, prezes CH2M Hill Polska. - Potrzebujemy inżynierów z dobrą znajomością języka angielskiego, z otwartymi umysłami, gotowych do podejmowania nowych wyzwań i chcących stale się uczyć. Oferujemy im bardzo ciekawą pracę nad projektami o strategicznym znaczeniu dla państw i regionów w przyjaznej firmie kierującej się najwyższymi standardami etycznymi.

 

Jak podkreślił rektor Politechniki Krakowskiej  prof. Kazimierz Furtak, współpraca z CH2M Hill Polska jest dla uczelni niezwykle cenna.  – Umowa formalizuje nasze dotychczasowe kontakty i otwiera nowe pola współdziałania, atrakcyjne zwłaszcza dla naszych studentów i absolwentów. Nasz partner to nowoczesna firma w sposób modelowy realizująca wyzwania stojące przed współczesną inżynierią. Dzięki wielobranżowym zespołom inżynierskim prowadzi globalne projekty w sposób kompleksowy - od planowania, przez projektowanie, realizację, nadzór, po eksploatację i serwis. W takim środowisku nasi studenci i absolwenci mogą zdobywać bezcenne zawodowe kompetencje i doświadczenia.

 

Koordynatorem porozumienia ze strony Politechniki Krakowskiej będzie Wydział Inżynierii Środowiska, którego eksperci z powodzeniem współpracują już z CH2M Hill Polska, zwłaszcza przy realizacjach projektów z obszaru zarządzania ryzykiem powodziowym i realizacji obiektów infrastruktury wodnej, ochrony środowiska i gospodarki ściekowej.

 

Na zdjęciu (od lewej), Joanna Bensz (CH2M Hill Polska) oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (PK), Kraków, 7 lipca br. / fot. Jan Zych