Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) organizuje w Polsce debatę obywatelską na temat przestrzeni kosmicznej dla Europy.


Debata zostanie przeprowadzona w formie całodniowego spotkania 100 obywateli, niebędących specjalistami w omawianych dziedzinach, w każdym z 22 państw członkowskich ESA. Uczestnicy otrzymają niezbędne informacje dotyczące tematu debaty oraz działalności ESA.  


W ten sposób, ponad 2 tys. obywateli wybranych tak, aby odzwierciedlali społeczno-demograficzną różnorodność swojego kraju, będzie debatowało na temat przestrzeni kosmicznej.


Aby umożliwić zgromadzenie wyników w jednym europejskim raporcie, wszystkie debaty będą przebiegały według jednego schematu, a ich uczestnicy będą odpowiadali na te same pytania.

 

Polska debata obywatelska na temat przestrzeni kosmicznej dla Europy odbędzie się w sobotę 10 września br., w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa. Udział jest bezpłatny.


Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska jest jednostką pozawydziałową uczelni. Od początku działalności (1997 rok) CTT PK wspiera innowacyjność poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw.


Rejestracja oraz szczegółowe informacje nt. debaty na stronie www.citizensdebate.space/pl_PL/home