Jeszcze tylko do 26 sierpnia, w foyer tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego można oglądać wystawę prac projektowych studentów Politechniki Krakowskiej, biorących udział w konkursie rozwiązań koncepcyjnych dla trzech budynków użyteczności publicznej w Tarnowie. Wystawa jest efektem współpracy między Politechniką Krakowską i tarnowskim magistratem.


Studenci Wydziału Architektury PK przygotowali wizualizacje (na zdjęciu / fot. tarnow.pl) dla określonych obszarów miejskich. W zaprezentowanych konkursowych rozwiązaniach musieli uwzględnić lokalną infrastrukturę komunikacyjną, skupić się na rozbudowie infrastruktury czasu wolnego oraz zapewnić wysoką estetykę przestrzeni miejskich. Pierwsza z koncepcji zakłada zaprojektowanie Muzeum Jana Szczepanika, druga to gmach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, natomiast ostatnia to Centrum Dialogu Kultur.  


Wszystkie lokalizacje zostały wybrane spośród szeregu innych zaproponowanych przez urząd przedstawicielom uczelni. Podczas licznych wizji lokalnych, w których brał udział prof. Andrzej Gajewski wraz z asystentami, kładziono nacisk na projekty mogące powstać w centrum miasta, blisko Rynku oraz ul. Wałowej. - Starano się wpisać w działania zmierzające do ożywienia centrum miasta poprzez rozlokowanie w jego obrębie trzech nowych obiektów, skierowanych bezpośrednio do trzech odrębnych grup docelowych, a pośrednio łączących wszystkie grupy - zaznacza Jacek Adamczyk z Referatu Krajobrazu Miasta.


Podczas otwarcia wystawy, 16 czerwca br., wręczono nagrody i przyznano wyróżnienia. Nagrody były przyznawane w trzech kategoriach, które związane są z opracowywaną lokalizacją. Autorzy trzech najlepszych projektów oraz laureaci Nagród Prezydenta otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa na łączną kwotę pięciu tysięcy złotych. Zdobywcy kolejnych sześciu miejsc - wyróżnienia i nagrody rzeczowe.


W przypadku pierwszego budynku grupę docelową tworzą ludzie młodzi do 18 roku życia. To właśnie głównie z myślą o nich projektuje się Muzeum Jana Szczepanika wzorowane na Centrum Kopernika w Warszawie. Obiekt ten łączyłby w sobie funkcje ekspozycyjne oraz interakcyjność eksponatów. Projekt zakłada budowę obiektu w północnej części pl. Sienkiewicza czyli przy ul. Mickiewicza, pomiędzy budynkiem poczty a budynkiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Koncepcja przewiduje, że byłaby to doskonała atrakcja turystyczna także dla zagranicznych gości. Dodatkowo miejsce to wpisuje się w szlak wycieczek podążających śladami Żydów tarnowskich.


Laureatem Nagrody  Prezydenta za ten projekt została Karolina Tatar. Pierwsze miejsce zajęła Dorota Chowan, na drugim uplasowała się Agnieszka Kapała, natomiast trzecie zdobyła Anna Wolińska. Wyróżnienie trafiło do Mateusza Wosia.


Drugą grupą docelową są seniorzy. Pracownicy Politechniki zwrócili uwagę na brak obiektów dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Zwykle takie instytucje mieszczą się w nieprzystosowanych do tego celu kamienicach bądź wynajmują sale uczelni wyższych. Studenci Politechniki podjęli się wykonania projektu budynku dedykowanego seniorom, który swoją formą i funkcjonalnością nawiązywałby do najnowocześniejszych obiektów architektonicznych. Projekt zakłada budowlę zlokalizowaną przy Małych Schodach na ul. Bernardyńskiej. W projektach kładziono szczególny nacisk na dostępność dla zwiedzających zabytkowe mury miejskie, zlokalizowane na północnej elewacji obiektu. W tej kategorii zdobywcą Nagrody Prezydenta została Magdalena Stachowicz. Miłosz Tutaj zajął pierwsze miejsce, drugie Marta Mrózek natomiast trzecie Klaudia Adamek. Wyróżnienia otrzymały: Anna Krajewska oraz Magdalena Krzan.


Ostatnią grupę docelową tworzą turyści. Studenci projektowali dla nich Centrum Dialogu Kultur na działce przy ul. Żydowskiej. Byłoby to miejsce służące ukazaniu wielokulturowej tradycji Tarnowa, a także miejsce spotkań, koncertów oraz wystaw artystycznych. Nagrodę Prezydenta za trzecią koncepcję otrzymał Maciej Jończyk. Laureatem pierwszego miejsca została Kinga Zemła, drugie miejsce zajął Maciej Jończyk, natomiast trzecie miejsce stało się udziałem Agnieszki Kurowskiej. Wyróżnienie przyznano Monice Milewskiej.


Wszystkie nagrodzone projekty i studenckie prace można oglądać jeszcze tylko do 26 sierpnia, w foyer tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.

 

 

 

za: tarnow.pl / red.