Politechnika Krakowska znalazła się na szóstym miejscu wśród polskich szkół wyższych, które zgłosiły najwięcej wynalazków i praw ochronnych na wzory użytkowe - wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Urząd Patentowy RP.


Urząd Patentowy RP podaje, że w 2015 roku spośród zgłoszonych w trybie krajowym 20 270 wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, ponad 26 proc. zgłoszeń pochodziło z sektora szkół wyższych (zobacz infografika obok / raport UPRP).


Spośród uczelni, w 2015 roku najwięcej zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonała Politechnika Wrocławska (119). Politechnika Krakowska plasuje się na szóstym miejscu z 83 zgłoszeniami.


W porównaniu do roku 2014, PK awansowała wśród uczelni z miejsca dziesiątego, wówczas z 44 zgłoszeniami.