Swoją wizję Nowego Sącza pokazali studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na wystawie projektów nowych budynków i rewitalizacji starych budowli w mieście. Wystawę można było oglądać na sądeckim rynku przez cały sierpień. Projekty studentów to efekt współpracy prezydenta Nowego Sącza z Wydziałem Architektury PK.

Otwarcia wystawy (28 lipca br. na zdjęciach / fot. UM Nowego Sącza) dokonali prezydent Ryszard Nowak w towarzystwie dyrektorów Mirosława Trzupka i Leszka Langera z Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz prof. Jacek Gyurkovich z Politechniki Krakowskiej. - Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Politechniką Krakowską - podkreślił prezydent Nowak. - Owocuje ona zarówno dla nas, jak i dla uczelni efektami, które dzisiaj możemy oglądać. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, że udało się stworzyć pewnego rodzaju atmosferę i dobrą relację - dodał prezydent Ryszard Nowak.

 

Współpraca pomiędzy miastem Nowym Sączem i PK rozwija się od prawie dwóch lat. - Wydawałoby się, że Kraków jest czymś odległym, a wcale nie - zauważył prezydent. - Są tam ludzie związani z Sądecczyzną i Nowym Sączem mentalnie i osobiście, i jeżeli się stwarza pewną atmosferę relacji i współrelacji, przynosi to efekty.

Współpracę pomiędzy miastem i uczelnią doceniają także władze Wydziału Architektury PK. - Chciałbym podziękować panu prezydentowi za współpracę, która od dwóch lat tak się świetnie układa - powiedział dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, prof. Jacek Gyurkovich. - Te prace studialne są, jak sądzę, przydatne dla miasta, bo otwierają horyzonty, że można projektować inaczej, bardziej innowacyjnie.

Otwartość miasta Nowego Sącza na współpracę uczelnią potwierdza dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, pełnomocnik dziekana Wydziału Architektury ds. współpracy z samorządami. - Mamy na wydziale wielu studentów i dyplomantów z Nowego Sącza i oni bardzo chcą zmieniać swoje miasto. Młodzi ludzie mają często odmienny punkt widzenia i jest bardzo interesujące - podkreśliła Krystyna Paprzyca. Dodała także, że miasto uczestniczy w projekcie unijnym, który ma zwiększać szanse absolwentów na rynku pracy i również w tym obszarze współpraca przebiega wzorowo.

Miejsca w Nowym Sączu jako tematy projektów zostały wskazane przez Wydział Architektury Urzędu Miasta, jednak bez narzucania konkretnych rozwiązań. Były wśród nich Rynek Maślany, Park Strzelecki i stara cegielnia w Zawadzie. - Z punktu widzenia samorządu to cenne, że mamy pewne projekty, pewne wizje młodych ludzi, które mogą być wykorzystane w realizacji celów miasta - powiedział dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Nowego Sącza Mirosław Trzupek, animator współpracy z PK. - Z drugiej strony uczelnia ma ten komfort, że studenci projektują w realnych miejscach, nie są to wizje oderwane od rzeczywistości.

 

Także prezydent Nowak podkreślił, że projekty krakowskich studentów wcale nie są czystym fantazjowaniem. - Niektóre już są realizowane, aczkolwiek podlegają pewnej modyfikacji, bo młodzi ludzie mają niezwykłą fantazję, dla nich kreska to tylko kreska, a dla to miliony - zaznaczył prezydent. - Staramy się dojść do takiego konsensusu, żeby ci młodzi ludzie mieli satysfakcję, że zostawiają ślad nie tylko w Krakowie, ale i w Małopolsce, w tym w Nowym Sączu.

Wizje krakowskich studentów to nie tylko konkretne nowe budynki, parki czy tereny wypoczynkowe. - Te projekty pomagają nam na przykład w tworzeniu planów miejscowych, wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy - podkreśla dyr. Trzupek.  - Dostajemy od uczelni pewien obraz miasta i możemy go wykorzystywać w swoich działaniach planistycznych.

 

 

za: Urząd Miasta Nowego Sącza / red.