Prorektor ds. nauki
 prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
 
Zakres kompetencji prorektora ds. nauki:

 

Bogdał Dariusz 5043 splaszczony

 

 • koordynacja badań naukowych;
 • rozwój kadr;
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi, w szczególności w zakresie realizacji prac badawczych i wdrażania badań naukowych;
 • współpraca z innymi uczelniami w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych;
 • transfer wiedzy i technologii, komercjalizacja wyników badań oraz wykonywanie ekspertyz;
 • nadzór nad spółką INTECH PK;
 • ochrona własności intelektualnej pracowników uczelni;
 • wspieranie przedsiębiorczości akademickiej;
 • nadzór nad realizacją krajowych i międzynarodowych projektów badawczych;
 • konferencje naukowe: krajowe i zagraniczne;
 • przeprowadzanie procedur związanych z nadawaniem godności honorowych PK.