Prorektor ds. ogólnych
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
 
Zakres kompetencji prorektora ds. ogólnych:

 

 

prorektor bialkiewicz1

 • nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi;

 • formułowanie długoterminowych zadań inwestycyjnych;

 • rozwój bazy dydaktycznej;

 • wykorzystanie i rozbudowa infrastruktury PK;

 • współpraca z wydziałami PK i jednostkami spoza PK w zakresie rozwoju bazy materialnej uczelni;

 • prowadzenie procedury przyznawania odznaczeń uczelnianych i państwowych;

 • prowadzenie procedury przyznawania nauczycielom akademickim nagród ministra i rektora;

 • organizacja systemu biblioteczno-informacyjnego i ewidencji publikacji pracowników PK;

 • współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym, ACNT Akcent Małopolska;

 • nadzór nad spółkami: Akopol Sp. z o.o. i Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.;

 • współpraca z urzędami i instytucjami zewnętrznymi.