Prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
 
Zakres kompetencji prorektora ds. kształcenia:

 

 

prorektor zajac

 • nadzór nad zasadami kształcenia i realizacją procesu dydaktycznego na studiach wyższych i studiach doktoranckich;
 • nadzór nad procesem uruchamiania i likwidowania kierunków studiów oraz aktualizowaniem programów kształcenia;
 • nadzór nad polityką zapewniania minimum kadrowego dla kierunków studiów;
 • nadzór nad Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • współpraca PK z instytucjami dokonującymi akredytacji kierunków studiów;
 • współpraca PK z uczelniami w ramach programu MOSTECH i Erasmus;
 • organizacja rekrutacji na studia;
 • współpraca PK ze szkolnictwem średnim;
 • utrzymywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej w zakresie dydaktyki, prowadzenie umów dotyczących współpracy międzynarodowej;
 • nadzór nad całokształtem działalności międzynarodowej, przyjmowanie oficjalnych gości PK; wyjazdy zagraniczne pracowników;
 • przynależność do organizacji międzynarodowych zrzeszających uczelnie;
 • nadzór nad studiami podyplomowymi, kursami, szkoleniami oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku.