Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
 
Zakres kompetencji prorektora ds. kształcenia i współpracy z zagranicą:

 

 

Zając Jerzy 0614A

  • nadzór nad zasadami kształcenia i realizacją procesu dydaktycznego na studiach i studiach doktoranckich w zakresie kształcenia cudzoziemców;
  • nadzór nad procesem uruchamiania i likwidowania kierunków studiów oraz aktualizowaniem programów studiów prowadzonych we współpracy z jednostkami zagranicznymi;
  • współpraca PK z instytucjami dokonującymi akredytacji kierunków studiów prowadzonych we współpracy z jednostkami zagranicznymi;
  • współpraca PK z uczelniami w ramach programu Erasmus;
  • organizacja rekrutacji cudzoziemców na studia, studia podyplomowe i inne formy kształcenia;
  • utrzymywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej w zakresie dydaktyki, prowadzeniem umów dotyczących współpracy międzynarodowej;
  • nadzór nad całokształtem działalności międzynarodowej, przyjmowaniem oficjalnych gości PK, wyjazdami zagranicznymi pracowników;
  • przynależność do organizacji międzynarodowych zrzeszających uczelnie;
  • nadzór nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku.