Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej otrzymał akredytację Ministerstwa Rozwoju, przyznawaną ośrodkom innowacji, które świadczą proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.


System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie mogą uzyskać zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji. Wcześniej przedsiębiorca musi nawiązać współpracę z akredytowanym ośrodkiem innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinasowanie takiej usługi.


Najbliższy konkurs Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej ogłosi już 3 października br. Rozpoczęcie naboru wniosków rozpocznie się 4 listopada br. a zakończy - 31 marca 2017 r.


Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej został powołany uchwałą Senatu PK w 2009 r. AIP PK to propozycja dla studentów, absolwentów oraz doktorantów PK zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Podstawowe cele AIP PK to pomoc w tworzeniu firm, przede wszystkim firm technologicznych, jak również pomoc mikrofirmom w przetrwaniu wstępnej fazy rozwoju.

 

AIP PK proponuje firmom zaplecze biurowe, obsługę sekretarską oraz wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia działalności, jak również doradztwo w zakresie aspektów prawnych i pozyskiwania środków na działalność gospodarczą.

 

Działalność AIP PK koncentruje się również na udostępnianiu pomocy w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  W ramach projektu „Transfer innowacji” wsparcie otrzymało ponad 80 firm z terenu Małopolski. Wszystkie firmy uzyskały pomoc pracowników naukowych w pracy nad innowacjami zwiększającymi konkurencyjność ich działalności.

 

Podsumowując, w okresie swojej działalności AIP PK przeszkolił ponad 500 osób, udzielił wsparcia finansowego na ponad 3 mln złotych, pośredniczył w przeprowadzeniu ponad 90 transferów technologii, w tym 11 sfinansowanych w ramach projektu Bon na innowację”, z oferty inkubacji AIP PK skorzystało ponad 20 firm.


Minister Rozwoju przyznał akredytację AIP PK w czerwcu br. Akredytacja udzielana jest na dwa lata. Na dzień dzisiejszy jest blisko sześćdziesiąt akredytowanych ośrodków w całym kraju. AIP PK jest jednym z nielicznych takich ośrodków działających przy szkole wyższej.

 

Zapraszamy na stronę Radia „Nowinki”, gdzie można posłuchać wywiadu z panią Agnieszką Gołąb - dyrektor AIP PK >>>