I Międzynarodowe Seminarium Parkingowe „Kształtowanie miejskiej mobilności” odbędzie się 15-16 września br. na Politechnice Krakowskiej. W seminarium poświęconym wybranym zagadnieniom polityki parkingowej w miastach wezmą udział specjaliści z całej Europy, m.in. Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Czech, Niemiec, Francji, Polski.

 

 

Organizatorem seminarium jest Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej wraz z European Parking Association, Polską Organizacją Branży Parkingowej, Polis Network, Urzędem Miasta Krakowa, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

 

Celem seminarium jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie uwarunkowań funkcjonalnych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych systemów parkingowych.

 

Podczas dwudniowych obrad, prowadzonych w postaci warsztatów (czwartek) i paneli tematycznych (piątek), poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak: uwarunkowania prawne związane z funkcjonowaniem systemu parkingowego, nowoczesne systemy zarządzania parkingami, systemy sterowania informacją o dojazdach do miejsc parkingowych, ocena działania stref płatnego parkowania, efektywność i organizacja poboru opłat.

 

15 września odbędą się dwie sesje warsztatowe - pierwsza, organizowana w ramach projektu Push&Pull, realizowanego przez Urząd Miasta Krakowa (dla zarejestrowanych uczestników) oraz druga, organizowana przez EPA oraz Polis, która będzie wprowadzeniem do piątkowego, międzynarodowego seminarium parkingowego.

 

Miejscem obrad są sale konferencyjne „Gil” i „Kotłownia” na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

 

Więcej informacji na stronie www.zsk.pk.edu.pl