Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk gościł w poniedziałek 19 września 2016 r. na Politechnice Krakowskiej. Spotkał się z rektorem prof. Janem Kaziorem oraz władzami dziekańskimi i kierownictwem instytutów Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

 

adamczykPodczas spotkania omówiono możliwości eksperckiego wsparcia przez środowiska akademickie realizacji kluczowych zadań państwa w zakresie rozwoju transportu w Polsce, procesów budowy infrastruktury drogowej i kolejowej, planowania przestrzennego, rewitalizacji miast i regionów, a także kształtowania prawa budowlanego i polityki mieszkaniowej, w tym zagadnień budownictwa energooszczędnego. Poruszono także kwestie wsparcia naukowego dla programów i działań inwestycyjnych przyjaznych środowisku.

 

 

 

Wydział Inżynierii Lądowej przedstawił obszary prowadzonej działalności badawczej, obejmującej w szczególności takie zagadnienia jak: budownictwo drogowe i kolejowe, inżynieria ruchu i problemy transportowe, organizacja i zarządzanie procesami budowlanymi i transportowymi, budownictwo energooszczędne i proekologiczne, mechanika konstrukcji i materiałów, metody obliczeniowe w teorii konstrukcji i mechanice materiałów, materiały i wyroby budowlane, badania doświadczalne i projektowanie elementów i konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach: 1) od lewej, rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki - prof. dr hab. inż. Jan Kazior, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz b. rektor PK, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak / fot. Lesław Peters 2) od lewej, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara i dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK / fot.  WIL PK.