Wydział Architektury - 4 października, godz. 10.00
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia”
ul. Warszawska 24.

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki - 30 września, godz.12.30
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia”
ul. Warszawska 24.

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 4 października, godz. 12.30
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia”
ul. Warszawska 24.

 

Wydział Inżynierii Lądowej - 1 października, godz. 9.30
(studia niestacjonarne)
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia”
ul. Warszawska 24.

 

Wydział Inżynierii Lądowej - 4 października, godz. 9.30
(studia stacjonarne)
Centrum Sportu i Rekreacji PK
ul. Kamienna 17.

 

Wydział Inżynierii Środowiska - 30 września, godz. 10.00
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia”
ul. Warszawska 24.

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej - 6 października, godz. 10.00
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia”
ul. Warszawska 24.

 

Wydział Mechaniczny - 30 września, godz. 14.00
Muzeum Lotnictwa
al. Jana Pawła II 39.Zobacz także: Główna inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Politechnice Krakowskiej.