Do 15 października br. został przedłużony nabór na nowe studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej - pierwszą edycję Podyplomowych Studiów Rewitalizacji, przygotowanych i prowadzonych przez Instytut Projektowania Miast i Regionów na Wydziale Architektury PK.


Celem studiów jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rewitalizacji z uwzględnianiem aspektów ekonomicznych, społecznych, prawnych, przestrzennych i środowiskowych.

 

Studia pozwolą na zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami, badaniami i metodami działań w zakresie terenów zurbanizowanych oraz otwartych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne ożywienie rewitalizowanego obszaru.

 

Zajęcia obejmują wykłady, ćwiczenia i seminaria oraz warsztaty projektowe, zakończone egzaminem teoretycznym i pracą dyplomową. Studia będą trwały 2 semestry i będą prowadzone w formie niestacjonarnej. Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty według harmonogramu ustalanego na początku semestru. Zakończone zostaną pracą dyplomową.

 

Kandydaci na studia Podyplomowe Studia Rewitalizacji powinni rekrutować się spośród absolwentów uczelni technicznych i uniwersyteckich. Planowane studia podyplomowe są zgodne z potrzebami oraz perspektywami rynku pracy, oraz zapotrzebowaniem na specjalistyczną wiedzę z zakresu wieloaspektowej rewitalizacji.

 

Studia mają za zadanie przygotować: przedstawicieli administracji samorządowej do właściwego nadzorowania procesów rewitalizacji; nauczycieli akademickich  do prowadzenia zajęć w zakresie rewitalizacji; działaczy społecznych, przedstawicieli społeczności lokalnej do prowadzenia warsztatów związanych z partycypacją społeczeństwa lokalnego w procedurach związanych z działaniami rewitalizacyjnymi na ich terenie; inwestorów i przedstawicieli firm w zakresie świadomego podchodzenia do zadań rewitalizacyjnych pozyskiwanych w ramach postępowań.


Szczegółowe informacje, materiały do pobrania: Rewitalizacja - studia podyplomowe.

 

Termin zgłoszeń do 15 października 2016 r.