30 września br. mija 40. rocznica nadania Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki - bohatera narodu polskiego i amerykańskiego, znakomitego inżyniera i twórcy wielu nowatorskich projektów dróg oraz budowli fortyfikacyjnych i hydrotechnicznych.  Uczelnia z tej okazji przygotowała w październiku br. specjalną wystawę pt. „Tadeusz Kościuszko - Rysunki i Wizerunki”.

 

Inicjatorem nadania imienia Tadeusza Kościuszki był prof. Stanisław Weiss. 24 marca 1974 r. skierował do Senatu PK memoriał w tej sprawie, w którym m.in. pisał: „Tadeusz Kościuszko to nie tylko narodowy, lecz i czołowy bohater świata. Bliski nam wszystkim zarówno z uwagi na tradycję, jak też akceptację tego, co symbolizować może naród przeżywający dziś potężny proces integracji. Bliski nam pracującym w uczelni krakowskiej, bo właśnie w Krakowie tradycje demokratyczne, związane z postacią Kościuszki i osnutą wokół niego legendą, są niezwykle silne i żywe. Bliski nam inżynierom, bowiem w walce narodowo-wyzwoleńczej, której był prekursorem, stworzył w dziedzinie społecznej, jak i militarnej, nowe wartości jako wódz, organizator i inżynier”.

 

Prof. Stanisław Weiss - specjalista z zakresu budownictwa i konstrukcji stalowych, był synem uznanego i cenionego malarza Wojciecha Weissa (1875-1950) i równie wybitnej krakowskiej malarki Ireny z domu Silberberg (1888-1981). „Można przypuszczać, że silna tradycja patriotyczna rodziny Weissów, połączona z ich otwartością na Europę i świat, wpłynęła na decyzję prof. Weissa” - napisała prof. Elżbieta Nachlik („Nasza Politechnika”, 4/2015).

 

Sprawę do końca doprowadził rektor PK prof. Bolesław Kordas. Wniosek Senatu uczelni o nadanie imienia (z 28 listopada 1975 r.) rozpatrzono pozytywnie i Rada Ministrów PRL dekretem w formie rozporządzenia, z 30 września 1976 r., nadała uczelni nazwę „Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki”. Dekret wszedł w życie 1 października 1976 r.

 

Podobno była także propozycja, aby uczelnia nosiła imię radzieckiego inżyniera Michaiła Demakowa, budowniczego Huty im. Lenina, ale ówczesny rektor i Senat oświadczyli, że już wcześniej podjęto starania o nadanie imienia Tadeusza Kościuszki.

 

Upamiętniając rocznicę Muzeum PK przygotowało wystawę pt. „Tadeusz Kościuszko - Rysunki i wizerunki”. Wernisaż odbędzie się 17 października, o godz. 12.30 w siedzibie muzeum (budynek „Aresztu”, I p. ul. Warszawska 24, Kraków).

 

Ekspozycji towarzyszyć będą: promocja  katalogu z rysunkami Tadeusza Kościuszki oraz uroczyste odsłonięcie popiersia patrona Politechniki Krakowskiej dłuta prof. Stefana Dousy, z Wydziału Architektury PK.

 

Wystawa jest jednocześnie kolejnym z wydarzeń zaplanowanych na Politechnice Krakowskiej w obchodzonym przez uczelnię Roku Tadeusza Kościuszki.