Blisko 16 tysięcy studentów, w tym ponad 3,7 tys. nowo przyjętych, rozpoczęło 72. rok akademicki na Politechnice Krakowskiej.  - Przed nami czas zmian - zapowiedział w przemówieniu inauguracyjnym nowy rektor uczelni prof. Jan Kazior. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do Złotej Księgi Wychowanków PK wpisany został m.in. wybitny polski reżyser Janusz Majewski, laureat prestiżowych nagród, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.  


Inaugurację poprowadził nowy rektor PK prof. Jan Kazior, któremu insygnia władzy rektorskiej przekazał prof. Kazimierz Furtak, żegnający się z funkcją po dwóch kadencjach. - Przed nami czas zmian, nie tylko tych związanych z nową kadencją władz naszej uczelni, ale przede wszystkim fundamentalnych przemian zapowiadanych w polskim szkolnictwie wyższym. Jednym z najbliższych z zadań  jest więc aktywny udział naszej społeczności w dyskusji nad założeniami do nowych zasad prawnych dla uczelni - podkreślił w przemówieniu inauguracyjnym nowy rektor PK. Jak dodawał, wśród innych wyzwań przed polską nauką i szkolnictwem wyższym, które szczególnie dotyczą krakowskiej uczelni, są także: wypracowanie skutecznych metod wdrażania osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, jeszcze lepsze dostosowanie programów kształcenia do potrzeb i oczekiwań partnerów gospodarczych, zminimalizowanie skutków niżu demograficznego oraz odpowiedź na pytanie w jaki sposób polskie uczelnie mogą się stać się miejscem integracji międzynarodowej. - Nasz cel strategiczny jest jasny - Politechnika Krakowska jako czołowa uczelnia techniczna, odgrywająca ważną rolę w krajowej oraz europejskiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej, wspomagająca rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski - zadeklarował rektor Kazior i jako kluczowe dla nowych władz uczelni wskazał takie obszary jak: zarządzanie i współpraca ze społecznością akademicką, badania naukowe, kształcenie i samorządność studencka, rozwój i inwestycje, współpraca z otoczeniem – akademickim, gospodarczym i samorządowym. Jak podkreślił, podstawowym zadaniem dla Politechniki Krakowskiej w najbliższych latach będzie pozyskiwanie środków finansowych, niezbędnych do intensywnego rozwoju: - Musimy poszukiwać nowych źródeł dochodów - zwiększyć przychody z  badań oraz opracowań i ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych, a także z jeszcze większym powodzeniem pozyskiwać środki na projekty badawcze w ramach konkursów krajowych i europejskich czy dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu.


Jako nowe inicjatywy wymienił stworzenie zespołów w administracji uczelni, wspierających starania naukowców o środki z grantów i zgłoszenia patentowe, system nagród dla aktywnych pracowników i zachęt dla młodych naukowców do komercjalizacji wyników badań. Wśród działań w obszarze kształcenia zapowiedział m.in. poszerzenie oferty studiów w języku angielskim i nowe kierunki. - Do programów kształcenia chcemy wprowadzać przedmioty, odpowiadające potrzebom rynku gospodarczego i zajęcia prowadzone w języku angielskim. Zaprosimy do prowadzenia wykładów i ćwiczeń specjalistów-praktyków z przemysłu i gospodarki oraz profesorów wizytujących z uznanych zagranicznych uczelni. Będziemy nadal wspierać studencką kulturę i sport, także w profesjonalnym wydaniu. Wspólnie z mocnym sponsorem firmą - R8 Petrol - powalczymy o koszykarską ekstraklasę dla Krakowa - zapowiedział.


Przemówienie nowego rektora poprzedziło sprawozdanie prof. Kazimierza Furtaka z 8 lat sprawowania przez niego funkcji. Jak wyliczał, w tym czasie w działania służące unowocześnieniu bazy dydaktycznej, laboratoryjnej i informatycznej, a także podnoszeniu poziomu kształcenia uczelnia zaangażowała dziesiątki milionów złotych. - Przełożyło się to na setki zrealizowanych zadań remontowych oraz duże inwestycje, które zmieniły nasze kampusy, dały nieporównywalnie większe niż dotychczas możliwości kształcenia i prowadzenia badań naukowych - podkreślił rektor Furtak. Jako szczególnie ważne dla uczelni wskazał budowę: Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Laboratorium Badań Technoklimatycznych w Czyżynach oraz Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, współfinansowanych przez ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. W czasie dwóch ostatnich kadencji władz remonty przeszły niemal wszystkie obiekty uczelni, do PK został ponadto włączony instytut badawczy CEBEA. Uczelnia uruchomiła kilka nowych kierunków studiów i kilkadziesiąt nowych specjalności. Powołała Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Politechniczny Uniwersytet Dzieci. Wprowadziła nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania oraz obsługi studentów i administracji. - Dla studentów najbardziej symbolicznym przejawem zmiany, która się dokonała, jest wprowadzenie elektronicznego indeksu, który zastąpił papierowy, ale zakres tych przeobrażeń był o wiele głębszy - zapewnił prof. Furtak. Jak dodawał ważną częścią działalności władz była współpraca z otoczeniem naukowym, gospodarczym i samorządowym, a wśród najważniejszych inicjatyw tego obszaru zawiązanie Związku Uczelni z AGH i Uniwersytetem Rolniczym oraz zawarcie 200 strategicznych umów o współpracy, w tym z Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN).


Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego wykład pt. „Nauka i przedsiębiorczość - partnerstwo na rzecz innowacji” wygłosił dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wręczono też wyróżniającym się młodym naukowcom nagrody im. Zbigniewa Engela oraz Fundacji Wspierania Młodych Talentów im. Janusza Magiery. Do Złotej Księgi Wychowanków PK wpisanych zostało 8 wybitnych absolwentów uczelni, w tym gronie Janusz Majewski, znakomity reżyser filmowy i teatralny („Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię”, "Zaklęte rewiry", „Sprawa Gorgonowej”, „Królowa Bona”, „Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny”, „C.K. Dezerterzy”, „Złoto dezerterów”, „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”), laureat prestiżowych odznaczeń i nagród filmowych, wychowanek Wydziału Architektury PK. Tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia Wychowanków PK wyróżniony został prof. Kazimierz Furtak.


W rozpoczętym właśnie roku akademickim na siedmiu wydziałach PK i 26 kierunkach studiów kształcić się będzie blisko 16 tysięcy studentów, z tego 3,7 tys. na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

 

 

Na zdjęciach, inauguracja roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej, 3 października 2016 r.  / fot. Jan Zych.

 

 

więcej wiadomości