Ośmiu absolwentów Politechniki Krakowskiej dołączyło do 274 laureatów wyróżnionych do tej pory przez Stowarzyszenie Wychowanków PK wpisem do Złotej Księgi Wychowanków. Uroczystość odbyła się w ramach inauguracji nowego roku akademickiego, 3 października.

 

Złota Księga Wychowanków Politechniki Krakowskiej istnieje od 1998 r. Wpis do niej jest szczególnym uhonorowaniem wychowanków uczelni, którzy osiągnęli znaczącą pozycję w życiu zawodowym, społecznym lub publicznym i odczuwają emocjonalną więź z Alma Mater.

 

 

3 października 2016 r., wpisem do Złotej Księgi Wychowanków PK zostali wyróżnieni:

 

 

Jerzy Banaś (absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego*). Urodził się w 1931 r. w Krakowie. Od roku 1955 zajmował się przez 35 lat projektowaniem wodociągów i kanalizacji miast Polski południowo-wschodniej. W roku 1970 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za koncepcję rozwoju systemu kanalizacyjnego Krakowa w ramach prac nad Ogólnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Krakowskiego Zespołu Miejskiego. Opiniował także projekty oczyszczalni ścieków dla Łodzi, Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocławia i innych miast.

 

Po uzyskaniu w roku 1975 doktoratu na Politechnice Krakowskiej, dodatkowo prowadził pracę dydaktyczną. Publikował jednocześnie prace w zakresie wprowadzanych wówczas zmian w technologii oczyszczania ścieków oraz brał aktywny udział w konferencjach międzynarodowych na temat ochrony wód, m.in. w Niemczech, we Francji, w Szwecji, w USA.

 

Od roku 1960 jest rzeczoznawcą Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. W okresie 1970-1980 pełnił funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego PZITS. Aktywność zawodową zakończył obserwując z satysfakcją efekty przywrócenia w okresie 2005-2015 rzekom polskim jakości zgodnej ze standardami europejskimi.

 

Był zawodnikiem drużyny koszykówki Klubu Sportowego „Cracovia” (I liga), gdzie grał m.in. Romanem i Jerzym Ciesielskimi oraz Arturem Wieczystym.

 

 

Krzysztof Kiendra (absolwent Wydziału Architektury). Karierę zawodową rozpoczął w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt - Kraków”. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w Algierii, we Włoszech i Francji. W roku 1990 otworzył Agencję Projektową Architektury „Ekspo”, jedno z pierwszych w Krakowie prywatnych biur architektonicznych, którego do dzisiaj jest dyrektorem i właścicielem.

 

Czynny działacz Stowarzyszenia Architektów Polskich i członek Zarządu Oddziału Kraków. Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów RP.  Rzeczoznawca Budowlany w specjalności architektonicznej. Od 2002 r. jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krakowie.

 

W roku 2009 odznaczony został przez prezydenta miasta Krakowa medalem „Honoris Gratia”, a w 2010 r. odznaką Zasłużony dla Budownictwa przyznaną przez ministra infrastruktury. Posiada na koncie dziesiątki projektów i realizacji, z których wiele powstało na bazie wygranych konkursów.

 

 

Marian Kulig (absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego **). Urodził się w 1936 r. w Suchej Beskidzkiej. W latach sześćdziesiątych XX w. jako Architekt Dzielnicowy Starego Miasta w Krakowie wykonał precyzyjną diagnozę stanu technicznego 360 cennych zabytkowych budynków, co zaowocowało podjęciem przez rząd specjalnej uchwały o odbudowie i renowacji zabytków Krakowa. Piastował stanowiska zastępcy Głównego Architekta Miasta Krakowa, p.o. Głównego Architekta Miasta, naczelnika dzielnicy Podgórze, wiceprezydenta miasta Krakowa, pełniącego również funkcje wicewojewody krakowskiego.

 

W latach 1993-2009 pracował w polsko-amerykańskiej firmie Valvex. W tym czasie zasiadał w centralnych i wojewódzkich władzach Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa i władzach Business Center Club. Za działalność w tych organizacjach, w 2001 r.  został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a wcześniej - Krzyżem Kawalerskim.

 

Marian Kulig jest Kawalerem Orderu Uśmiechu. Odznaczenie otrzymane w 1983 r. jest efektem wynikiem długoletniej działalności na rzecz dzieci specjalnej troski. Aktualnie jest członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

 

 

Janusz Majewski (absolwent Wydziału Architektury). Polski reżyser filmowy, dramatopisarz, scenarzysta, wykładowca akademicki. Autor wielu wybitnych filmów, nagradzanych wieloma nagrodami krajowymi i zagranicznymi. Oto kilka z nich: „Zaklęte Rewiry”, „C.K. Dezerterzy”, „Diabelska Edukacja”, „Mała Matura”, „Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”.

 

W latach 1969-1991 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, a także gościnnie m.in. w Stanach Zjednoczonych. W latach 1983-1990 przez dwie kadencje był prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Filmowców Polskich, od roku 2006 jest Honorowym Prezesem Stowarzyszenia. W latach 1987-1991 był członkiem Komitetu Kinematografii.

 

Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność artystyczną, m.in.: Platynowych Lwów podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni (2016), Srebrnych Lwów 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni za film „Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” (2015). W 2001 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Antoni Mazur (absolwent Wydziału Architektury). Urodził się w 1922 r. w Krakowie.  Autor pełnej dokumentacji zamku w Wiśniczu na podstawie pomiarów, badań, odkrywek. Pracował w kierownictwie Odnowienia Zamku na Wawelu. Zajmował się organizacją i prowadzeniem sekcji konserwatorskiej Stowarzyszenia Architektów Polskich w Krakowie oraz był sekretarzem konkursu na odnowienie Wawelu. Od 1952 r. we własnej pracowni zajmuje się projektowaniem i realizacją architektury sakralnej oraz wystroju wnętrz sakralnych.

 

Autor wielu projektów i realizacji, m.in.: projektu rekonstrukcji obwarowań gotyckich zamku na Wawelu; projektów stacji elektroenergetycznych; projektów budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, budownictwa przemysłowego wykonanych na terenie całego kraju; projektów budownictwa sakralnego wraz z pełnym wyposażeniem i osobistym kierownictwem nad budową.

 

W 2011 r. otrzymał godność Rycerza Zakonu Świętego Sylwestra Papieża - najwyższe odznaczenie papieskie przyznawane osobom świeckim za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki.

 

 

Antoni Świątek (absolwent Wydziału Mechanicznego). Urodził się w 1948 r. Karierę zawodową związał z pracą nad konstrukcją silników. Będąc inżynierem-praktykiem współpracował naukowo z wieloma uczelniami, m.in. z Politechniką Śląską, na której uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Brał udział w opracowaniach około 300 tematów, z których duża część została wdrożona do praktyki przemysłowej. Uzyskał pięć wdrożonych patentów.

 

W 2000 r. objął stanowisko dyrektora naczelnego Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku Białej, w 2010 r. został prezesem Zarządu oraz dyrektorem zarządzającym Instytutu. W instytucie BOSMAL studenci PK odbywają regularne praktyki, młodzi pracownicy staże badawcze, a wielu absolwentów PK podejmuje pracę. Antoni Świątek służył wielokrotnie merytoryczną i materialną pomocą w tworzeniu i uruchamianiu stanowisk laboratoryjnych na PK.

 

Od 2006 r. doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Samochodowych. Współzałożyciel i wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Przez 10 lat był wiceprezesem Związku Pracodawców Motoryzacji.

 

Kilkakrotnie wyróżniony przez środowisko Naczelnej Organizacji Technicznej za aktywną działalność inżynierską tytułami: Srebrny Inżynier Pięciolecia, Złoty Inżynier, Diamentowy Inżynier (tytuł ten posiada do tej pory 8 osób w Polsce). W 2014 r. odznaczony Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju środowiska inżynierskiego. W 2015 r. odznaczony Medalem Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej przyznanym przez ministra gospodarki.Sebastian Talarczyk (absolwent Wydziału Mechanicznego). Od roku 2003 związany z firmą „Fakro”, krajowym liderem w produkcji okien. Od 2009 roku zajmuje stanowisko dyrektora ds. zarządzania produktami. Od 2013 r. jest członkiem zarządu odpowiadającym za obszar rozwoju produktów.

 

Jest autorem wielu strategii działań w wybranych obszarach, jak również zmian związanych ze strukturą firmy. Stworzył założenia do rozwoju grupy schodów strychowych, które po oknach dachowych są drugim strategicznym produktem w ofercie „Fakro”. Jest asystentem audytora jakości PCBC.

 

Jego hobby to lotnictwo oraz samochody zabytkowe. Zdobył uprawnienia na pilotowanie pięciu typów szybowców. Jego najdłuższy lot szybowcem trwał 6 godzin i 10 minut. Jest właściciel samochodu marki Peugeot 201 z 1931 roku składającego się w 99 procentach z oryginalnych części.

 

 

Władysław Zawiślak (absolwent Wydziału Budownictwa **). Urodził się w 1922 r. w Krakowie.  Po wojnie działał w organizacji antykomunistycznej, został aresztowany i przebywał w więzieniu stalinowskim.

 

Karierę zawodową rozpoczętą w latach pięćdziesiątych XX w. związał z budownictwem pracując przez wiele lat, jako projektant dróg i projektant budownictwa. Ale najbardziej znany jest jako harcmistrz, który od wielu lat angażuje się w pracę z młodzieżą, popularyzując ideały Szarych Szeregów. Dla wielu pokoleń instruktorów i harcerzy stanowi wzór i autorytet moralny. Mimo 94 lat ma doskonały kontakt z młodzieżą, przekazuje im pogodę ducha i radość życia.

 

Laureat tytułu Kawalera Order Uśmiechu. Zapytany przez dzieci, jak to robi, że zawsze jest taki pogodny, „druh Władek” szczerze odpowiedział: „dokąd się da, trzeba zachowywać uśmiechniętą postawę, i wtedy wszystkie dobre duchy pomagają. Należy także zakochać się w pogodzie ducha, uśmiechać się i wyciągać radość z każdej sytuacji” - radził laureat.

 

Jest weteranem walk o niepodległość Polski, osobą represjonowaną. Działał w Klubie Inteligencji Katolickiej, Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność oraz Małopolskiej Fundacji Rolniczej. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci, odznaką „Honoris Gratia”, Krzyżem Małopolski, Krzyżem Honorowym ZHR „Pro Amico”.

 

 

 

* W 1970 r. Wydział Budownictwa Wodnego zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Środowiska.

** Od 1987 r. - Wydział Inżynierii Lądowej.