Z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Politechnice Krakowskiej gratulacje i życzenia nadesłali:

 

 

Andrzej DUDA - prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Jarosław GOWIN - minister nauki i szkolnictwa wyższego
Anna ZALEWSKA - minister edukacji narodowej
Konstanty RADZIWIŁŁ - minister zdrowia
Krzysztof JURGIEL - minister rolnictwa i rozwoju wsi
Jan SZYSZKO - minister środowiska
Jan HAMERSKI - senator RP
Dorota NIEDZIELA - poseł na Sejm RP
Józef BRYNKUS - poseł na Sejm RP
Marek SOWA - poseł na Sejm RP
Róża THUN - posłanka do Parlamentu Europejskiego
Władysław KOSINIAK-KAMYSZ - poseł na Sejm RP, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
kard. Stanisław Dziwisz - arcybiskup metropolita krakowski
Aleksander BOBKO - sekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. inż. Maciej CHOROWSKI - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Janusz RAK - prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
Alicja ADAMCZAK - prezes Urzędu Patentowego RP
Kazimierz KARASIŃSKI - konsul honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Kazimierz BARCZYK - przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Robert CHOMA - prezydent Przemyśla
Piotr PRZYTOCKI - prezydent Krosna
Andrzej KULIG - zastępca prezydenta Krakowa
Jan PĄCZEK - starosta przemyski
Paweł SADZA - starosta pszczyński
Waldemar PALUCH - burmistrz Jarosławia
prof. Herbert MANG - doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej (Vienna University of Technology)
prof. ing. Tatiana ČOREJOVÁ, PhD - rektor University of Zilina
prof. Eugenio GAUDIO - rektor Università degli Studi di Roma La Sapienza
prof. Ing. Stanislav KMET, CSc. - rektor Technical University of Kosice
prof. Giorgio ZAULI - rektor Università degli Studi di Ferrara
Dr Sc. Andrej Pavlovich SHEVCHIK - rektor Saint-Petersburg State Institute of Technology
prof. Dušan NIKOLIĆ - rektor University of Novi Sad (Serbia)
prof. Nickolay V. NOVIKOV - dyrektor Bakul Institute for Superhard Materials of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev
prof. Christian THOMSEN - prezydent Uniwersytetu Technicznego w Berlinie
Fuh-Sheng Shieu, Ph.D. - prezydent National Chung Hsiong University
Paolo Del Bianco - prezydent Fondazione Romualdo Del Bianco
prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS - rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄPCZYŃSKI - rektor Politechniki Świętokrzyskiej
prof. dr hab. inż. Tadeusz BOHDAL - rektor Politechniki Koszalińskiej
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół  - rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI - rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Tadeusz KUCZYŃSKI - rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. Andrzej KOWALCZYK - rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK, prof. PG - rektor Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Tadeusz MARKOWSKI - rektor Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis - rektor Politechniki Białostockiej
ks. prof. dr hab. Józef BREMER - rektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie
prof. nadzw. dr hab. Marek PAŁASIŃSKI - rektor Wyższej Szkoły Europejskiej
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof REJMAN - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu
nadbryg. Ryszard DĄBROWA - rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
dr hab. Marek ROCKI, prof. SGH - rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech ŚLĄCZKA, prof. AM - rektor Akademii Morskiej w Szczecinie
bp Kazimierz Górny - biskup rzeszowski senior
prof. dr hab. inż. Maria RICHERT - dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH
dr hab. inż. Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT, prof. nadzw. - dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu
Marcin M. KRUK - dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej Warszawie
Leonard RUNKIEWICZ - przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej Warszawie
Lech CZARNECKI - sekretarz naukowy Instytutu Techniki Budowlanej Warszawie
prof. dr hab. inż. Witold WOŁOWICKI - Politechnika Poznańska
Tadeusz DONOCIK - prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Radosław WŁOSZEK - prezes Zarządu Kraków Airport
Mariusz SAŁUGA - członek Zarządu Kraków Airport

 

 

Za wszystkie gratulacje i życzenia serdecznie dziękujemy!

 

 

 

więcej wiadomości