Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak oraz dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar zostali uhonorowani przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznakami „Honoris Gratia”. Doceniono ich olbrzymi wkład w rozwój współpracy naukowej w dziedzinie nowoczesnych technologii w medycynie, pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki a Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II.


Uroczyste wręczenie odznak odbyło się 15 października 2013 r. podczas otwarcia międzynarodowej konferencji „Innovative Technologies in Biomedicine” (15-16.10.2013 r.), która odbywa się w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. W imieniu prezydenta odznaki wręczyła wiceprezydent Krakowa Elżbieta Koterba.


Politechnika Krakowska jest aktywnym uczestnikiem porozumienia o współpracy pomiędzy Szpitalem im. Jana Pawła II a małopolskimi instytucjami naukowo-dydaktycznymi, zawartego w 2011 roku. Jednym z owoców współpracy jest uruchomienie studiów podyplomowych „Nowoczesne narzędzia diagnostyki medycznej i terapii”, prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Celem porozumienia jest również tworzenie studiów podyplomowych na innych kierunkach i wspólne prowadzenie prac naukowo-badawczych.  


Współpraca środowisk naukowych i medycznych zaowocowała także organizacją pierwszej, międzynarodowej konferencji „Innovative Technologies in Biomedicine”. Jej organizatorem było Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR we współpracy  z Politechniką Krakowską, AGH, Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie oraz Szpitalem im. Jana Pawła II. Honorowy patronat nad konferencją objął rektor PK prof. Kazimierz Furtak, a w Komitecie Organizacyjnym i Naukowym zasiadł m.in. dziekan WM PK prof. Leszek Wojnar.


Wśród uczestników konferencji byli prelegenci z Politechniki Krakowskiej: mgr inż. Joanna Krajewska, mgr inż. Patrycja Ślebioda, prof. dr hab. inż. Józef Gawlik i dr hab. inż. Krzysztof Karbowski.


Jak podkreślali organizatorzy konferencji, znaczny postęp medycyny prowadzący do poprawy zdrowia w zakresie większości jednostek chorobowych dokonał się m.in. dzięki odkryciom w obszarze innowacyjnych technologii, służących zarówno diagnostyce, jak i leczeniu chorób. Konieczny dalszy rozwój wymaga zastosowania nowych i doskonalszych metod obrazowania, nowych materiałów biomedycznych, szerszego zastosowania nanotechnologii oraz robotyki w medycynie. Nadrzędnym celem konferencji było wzmocnienie wymiany doświadczeń, zaprezentowanie dobrych praktyk oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich środowisk zaangażowanych w prowadzenie badań w tematyce biomedycznej.

 

Ważnym celem konferencji była prezentacja aktualnych trendów w zakresie innowacyjnych technologii dotyczących diagnostyki chorób cywilizacyjnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów oraz ich terapii, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii i robotyki. Konferencja była także okazją do zaprezentowania aktualnie realizowanych i planowanych projektów dotyczących innowacyjnych technologii w medycynie oraz najnowszych trendów rozwojowych w dziedzinie technik obrazowych w medycynie.

 

Na zdjęciach, wiceprezydent Krakowa Elżbieta Koterba wręcza Honoris Gratia: 1) rektorowi Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Furtakowi i 2) dziekanowi Wydziału Mechanicznego PK prof. dr. hab. inż. Leszkowi Wojnarowi / fot. Jan Zych.