Instytut Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Sekcja Budownictwa Ogólnego Komisji Urbanistyki i Architektury PAN oddział Kraków oraz World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE) organizują w Krakowie XI Międzynarodową Konferencję NBTAD, w dniach 13-14 października 2016.

 


Tematyka  konferencji dotyczy zagadnień związanych z nowymi technologiami budowlanymi w architekturze i architekturze krajobrazu oraz procesami i metodami kształcenia architektów i inżynierów.


Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych ze stosowaniem współczesnych technologii budowlanych w Polsce i za granicą. Przewidywana jest prezentacja najnowszych osiągnięć w badaniach teoretycznych i doświadczeń projektowo-realizacyjnych oraz szeroka i otwarta dyskusja nad nimi.


Wnioski z dyskusji mają wspierać z jednej strony praktykę zawodową, a z drugiej wskazywać kierunki badań naukowych. Innym ważnym celem konferencji jest rozpowszechnienie prezentowanych zagadnień wśród inżynierów praktyków, projektantów i wykonawców. Edukacja architektów i inżynierów jest również ważnym celem tej konferencji.


Konferencji towarzyszą wystawy: „Konkurs studencki na projekt jednorodzinnego energooszczędnego budynku mieszkalnego” oraz „Współpraca międzynarodowa Instytutu Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej”.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie informacyjnej konferencji pod adresem: www.konferencja-a4.pk.edu.pl. Wstęp na obrady konferencji - wolny.