„Współpraca międzynarodowa Instytutu Projektowania Budowlanego - Wydział Architektury Politechnika Krakowska”

 

Wystawa ilustruje wieloletnią współpracę Instytutu Projektowania Budowlanego WA PK z zagranicznymi uczelniami, instytucjami i specjalistami w dziedzinach architektury i budownictwa. Warsztaty studenckie, wykłady i zajęcia z udziałem profesorów wizytujących oraz inne wyjazdy studialne pozwalają poszerzać horyzonty w dziadzinach nauki i dydaktyki.

 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wybranymi przykładami kooperacji z  uczelniami i instytucjami w wielu krajach świata.

 

Otwarcie wystawy w czwartek 13 października 2016 o godz. 13.00.