Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Budowlanego - A4

 

 

„Konkurs studencki na projekt jednorodzinnego energooszczędnego budynku mieszkalnego”

 

Wystawa prac, nagrodzonych w konkursie dla studentów II roku Wydziału Architektury PK.

 

 

Organizatorem konkursu był Instytut Projektowania Budowlanego. Konkursowi patronowali: JM Rektor PK, Małopolska Izba Architektów oraz Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa.

 

 

Otwarcie wystawy w czwartek 13 października 2016 r. o godz. 15.30