Dr inż. Bożena Tyliszczak z Politechniki Krakowskiej uhonorowana nagrodą OMPI przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO.

 

WIPO BT1Na 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków „IWIS 2016”, która dobyła się w dniach 10-12 października br., dr inż. Bożena Tyliszczak została uhonorowana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO nagrodą „Medal for Inventors OMPI”. Dr Tyliszczak otrzymała nagrodę za wynalazki opracowane w trakcie prowadzenia interdyscyplinarnych badań w obszarze technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, nanotechnologii i biotechnologii.

 

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (fr. Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle, skrót OMPI, ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) –  to jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

 

WIPO „Medal for Inventors OMPI” został ustanowiony w 1979 roku w celu stymulowania pomysłów i innowacyjnych działań na całym świecie oraz uznania wkładu wynalazców w rozwój innowacyjności i bogactwa narodowego.