Organizatorzy informują, że udział w konferencji w charakterze słuchacza jest bezpłatny.

 

Szczegółowy program konferencji: Nowoczesne tendencje i technologie dla terenów historycznej zieleni komponowanej.