Rozdano nagrody w 17. edycji ogólnopolskiego, akademickiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Architektura Betonowa”. Konkurs organizuje Katedra Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu.

 

Uroczystość ogłoszenia wyników, rozdania nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej odbyła się 24 października, w sali wystawowej galerii „Gil”, na kampusie PK przy ul. Warszawskiej.

Trzy równorzędne nagrody „Architektura Betonowa 2016” otrzymali (na zdjęciu, od lewej / fot. Jan Zych): arch. Maciej Chmielowiec z Politechniki Krakowskiej za pracę „Galeria ekspozycji w Krakowie” (promotor - prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski), arch. Irmina Niewczas z Politechniki Lubelskiej za pracę „Pustelnia. Enklawa modlitwy w Suchedniowie” (promotor - dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska) i arch. Katarzyna Pankowska (na zdjęciu: nagrodę odebrał ojciec laureatki) z Politechniki Warszawskiej za pracę „Termy miejskie. Przestrzeń sprzyjająca odnalezieniu równowagi pomiędzy ciałem, duchem i umysłem na terenie Fortu Bema w Warszawie” (promotor - mgr inż. arch. Marcin Goncikowski).

 

Jury konkursu przyznało także trzy wyróżnienia: arch. Kamilowi Danielewiczowi z Politechniki Białostockiej za pracę „Obiekt usługowy o funkcji turystycznej” (promotor - dr inż. arch. Justyna Zalewska-Grycuk), arch. Annie Mędrali z Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego za pracę „Muzeum fotografii przy ul. Zabłocie w Krakowie” (promotor - prof. ndzw. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński) i arch. Wiktorii Leszczyńskiej z Politechniki Łódzkiej za pracę „Muzeum Podróżników w Toruniu” (promotor - prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich).

 

Prace konkursowe oceniało jury w składzie: prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz (przewodniczący), dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW (sędzia referent) oraz członkowie: dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ; prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz (honorowy członek jury, WAPK), dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski (komisarz konkursu Architektura Betonowa 2016, WAPK) oraz dyrektor ds. Marketingu Stowarzyszenie Producentów Cementu mgr inż. Zbigniew Pilch.

 

W uroczystości wzięli udział m.in. rektor oraz przedstawiciele władz Politechniki Krakowskiej i Wydziału Architektury PK, przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Cementu i Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz profesorowie i studenci uczelni architektonicznych.

 

Laureatom wręczono statuetki „Architektura Betonowa”, autorstwa prof. dr. hab. inż. arch. Dariusza Kozłowskiego.

 

 

więcej wiadomości