Podczas 20. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej otrzymało nagrodę Gaudeamus 2016, przyznawaną przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, za opublikowanie najlepszej pozycji naukowej lub dydaktycznej.


Wydawnictwo PK otrzymało statuetkę Gaudeamus za książkę prof. Aleksandra Böhma „O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni”. Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu planowania przestrzennego w architekturze światowej. Materiał został potraktowany historycznie i przekrojowo. Recenzenci podkreślają, że aktualnie nie ma na rynku krajowym równie całościowego opracowania, cennego zwłaszcza w procesach akademickiej dydaktyki.

 

„Książka jest w sprzedaży dopiero od czterech miesięcy, a została zakupiona przez księgarnie i  biblioteki we wszystkich większych ośrodkach akademickich kraju” - mówi Barbara Korta-Wyrzycka, kierownik wydawnictwa PK.


Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, z Zakładu Kompozycji i Planowania Krajobrazu w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK, jest autorem ponad 250 publikacji naukowych i popularno-naukowych (w tym kilkunastu książek). Większość znaczących publikacji Profesora, wśród nich również podręczniki akademickie, związane są z architekturą krajobrazu.


Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych przyznaje corocznie statuetkę Gaudeamus wydawnictwu uczelnianemu, za publikację uznaną przez jury za najlepszą książkę naukową lub dydaktyczną w poprzednim roku akademickim, w jednej z następujących kategorii: nauki humanistyczne i nauki o sztuce; nauki techniczne, ścisłe, medyczne i przyrodnicze; nauki społeczne.


Nagroda Gaudeamus została wręczona w czwartek 27 października, w pierwszym dniu tegorocznych, 20. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, które potrwają jeszcze do 30 października.

 

 

Na zdjęciu, kierownik wydawnictwa PK Barbara Korta-Wyrzycka i prof. Aleksander Böhm, z nagrodą SWSW, 27 października / fot. Jan Zych.

 

 

więcej wiadomości