Politechnika Krakowska rozwija kontakty naukowo-dydaktyczne z uczelniami z Chin. W czwartek 3 listopada br. ramową umowę o współpracy podpisali rektor PK prof. Jan Kazior i prorektor Ningbo City College of Vocational Technology Pan Jusu (na zdjęciu poniżej).


Współpraca z uczelnią w Ningbo zakłada stworzenie przez partnerów Centrum Szkolenia Umiejętności Zawodowych, w ramach którego obie strony będą współdziałały w dziedzinie dydaktyki, nauczania języka, szkoleń zawodowych i wymiany kulturalnej. Pracownicy PK prowadzić będą szkolenia dla studentów oraz młodych dydaktyków chińskiej uczelni, zainteresowanych szczególnie takimi dziedzinami jak: budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych, projektowanie architektoniczne, inżynieria wzornictwa przemysłowego, inżynieria lądowa, ochrona środowiska, technologie energooszczędne, informatyka, inżynieria elektryczna i komputerowa. Planowane jest też uruchomienie programu wymiany studenckiej obejmującej wymianę dydaktyczną, staże, kursy branżowe oraz wycieczki kulturalne. Partnerzy porozumienia podejmą również działania dla uruchomienia Międzynarodowego Centrum Wymiany Kulturalnej.  


Nawiązanie współpracy z Ningbo City College of Vocational Technology jest efektem wizyty w Chinach prorektora PK prof. Tadeusza Tatary, który w czerwcu tego roku uczestniczył w misji województwa małopolskiego do Państwa Środka. Przedstawiciele władz samorządowych, krakowskich uczelni oraz organizacji wspierających przedsiębiorczość odwiedzili wówczas Ningbo, Nankin, Huai’an oraz prowincję Jiangsu.


Ningbo City College of Vocational Technology  to piąta chińska uczelnia, z którą Politechnika będzie współpracować. Najdłużej, bo od 2008 roku PK prowadzi wymianę naukową i dydaktyczną z Guandong University of Technology, w ostatnich latach podpisała zaś porozumienia z Tianjin Polytechnic University, Tianjin Chengijan University oraz Pekińskim Instytutem Technologii.


Obecnie na PK kształci się 11 chińskich studentów, zaś 10 studentów PK - z Wydziałów Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska - przebywa na studiach częściowych w Tianjinie.


Dzięki współpracy dwustronnej oraz w ramach programu Erasmus z uczelniami z całego świata studenci Politechniki Krakowskiej mogą odbywać część studiów zagranicą, a zagraniczni - kształcić się na PK. W zeszłym roku akademickim polscy studenci najczęściej wybierali uczelnie z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Chin, a na PK przyjeżdżali najliczniej goście z Hiszpanii, Ukrainy, Białorusi, Turcji, Niemiec i Francji.