W ramach kolejnej, dziewiątej na świecie i siódmej w Małopolsce, edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14-20 listopada) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zaprasza na dni otwarte i konsultacje oraz szkolenie pt. „Źródła finansowania innowacji i start-upów”.


Szkolenie (15 listopada, godz. 10.00-13.00) przewidziane jest głównie dla innowacyjnych start-upów, ale również  przedsiębiorców, którzy chcą poprawić innowacyjności firmy na bazie współpracy z naukowcami. Podczas spotkania omówione zostaną zasady współpracy przedsiębiorstw i uczelni wyższych w zakresie przygotowywania wspólnych projektów oraz źródła i sposoby finansowania start-upów.


Natomiast konsultacje indywidualne będą dotyczyły funduszy europejskich m.in. w zakresie wskazania opcji dofinansowań z UE pod określony profil firmy, konsultowania wniosków o dofinansowanie, czy przygotowania instrukcji (krok po kroku) w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie.


Dni otwarte pod nazwą „Przyjdź i poznaj Horyzont 2020” (konsultacje i informacje) przygotował Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (RPK).


Szczegóły każdego z wyżej wymienionych wydarzeń, dane kontaktowe i zasady rejestracji podane są na stronie internetowej CTT PK.


W tym roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest w około 160 krajach, szacuje się, że w wydarzeniach ŚTP weźmie udział ok. 10 mln osób. W Małopolsce zaplanowano około 250 wydarzeń.