Projekt naukowców z Politechniki Krakowskiej znalazł się wśród 26 najlepszych i wybranych do dofinansowania przez międzynarodowy panel ekspertów II konkursu ERANet-LAC, obejmującego Amerykę Łacińską, Karaiby i Europę.


Logo ERANet-LACPolitechnika Krakowska rozwinie technologię przyjaznych dla środowiska kompozytów geopolimerowych wzmacnianych włóknami odpadowymi.


Spośród 26 laureatów ERANet-LAC osiem z nich to przedsięwzięcia z udziałem polskich wnioskodawców, obok Politechniki Krakowskiej to m.in. Politechnika Wrocławska i Łódzka. Dzięki sukcesowi w konkursie Polacy będą pracować m.in. nad energią odnawialną i recyklingiem odpadów.


Do drugiego konkursu ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union, którego celem jest wyłonienie i finansowanie projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu: bioróżnorodność i zmiana klimatu, bioekonomia, energia, zdrowie oraz ICT, złożono w sumie 170 wniosków.

 

Ponadto rozstrzygnięcie ERANet-LAC zawiera osobne listy rankingowe dla poszczególnych tematów badawczych. W nich również projekty z udziałem Polaków plasują się bardzo wysoko i wygrały w aż trzech kategoriach (zarządzanie odpadami, energia solarna i poprawa jakości życia osób chorujących na raka).

 

Na uwagę zasługuje także międzykontynentalny skład konsorcjów. Polacy będą pracować z partnerami m.in. z Chile, Dominikany, Argentyny czy Brazylii.

 

O wynikach konkursu poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.