Zjazd absolwentów i konferencja naukowa pt. „Technologia - Inżynieria - Przemysł - 50 lat innowacji” to główne wydarzenia jubileuszu 50-lecia Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. WIiTCh wraz z uczelnią świętował swój jubileusz 19 listopada br.

 

 

Odnośnik do filmowej relacji z uroczystości jubileuszowych, 19 listopada 2016 r.Powyżej zapis filmowy uroczystości jubileuszowych, 19 listopada 2016 r.


Wydział utworzono w 1966 r., jako piąty w kolejności, wówczas pod nazwą Wydział Chemiczny. Jego powstanie wynikało z zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie dla szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego.


W roku 1990 został przemianowany na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, aby podkreślić kształcenie studentów oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej i inżynierii chemicznej.


Wydział kształci studentów na pięciu kierunkach: technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii oraz nanotechnologii i nanomateriałach (wspólnie z Wydziałem Fizyki Matematyki i Informatyki) oraz chemii budowlanej (we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej). Dodatkowo na studiach II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa - w języku angielskim.


Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia chemiczna i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.


W 2011 r. uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

 

 

Zobacz również krótki reportaż filmowy: Obchody 50-lecia Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK