Jan Zych, fotograf Politechniki Krakowskiej zdobył główną nagrodę XVII Międzynarodowego Biennale Krajobrazu „Definicja przestrzeni / Space definition”. W galerii Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, 19 listopada otwarta została pokonkursowa wystawa i wręczono nagrody i medale laureatom.


Fotografia pt. „Lato” autorstwa Jana Zycha Jan Zych został uhonorowany nagrodą I stopnia Prezydenta Miasta Kielce. Jego fotografia pt. „Lato” (po lewej) przedstawia wydmę nad Atlantykiem nieopodal Bordeaux we Francji. Zdjęcie zostało wykonane w lipcu tego roku, podczas XXII Europejskiej Wyprawy Mostowej Hiszpania Północna - Pireneje (organizowanej przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej).


Prawie 100 prac 75 fotografików pokazywanych na wystawie w Kielcach to tylko część zgłoszonych do konkursu fotografii. W 17. Międzynarodowym Biennale Krajobrazu drugie miejsce zajął Zbigniew Podsiadło, a trzecie Anna Gregorczyk.


Wystawa w Kielcach prezentowana będzie do 31 grudnia br.


Jan Zych od ponad czterdziestu lat pracuje na Politechnice Krakowskiej, której jest także absolwentem. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, posiada tytuł AFIAP.  W latach 1975-2002 fotoreporter tygodnika „Przekrój”.


Zdobył około dwustu nagród i wyróżnień w Polsce i na świecie. Laureat Honoris Gratia (2014) - nagrody przyznawanej osobom oraz instytucjom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Krakowa.


Jego prace znalazły się w almanachu Mistrzowie Polskiego Pejzażu, Encyklopedii Krakowa PWN i Księdze Dziesięciolecia Polski Niepodległej. Ostatnio zajmuje się także grafiką komputerową i zgłębia tajniki fraktali. Współpracuje z miesięcznikiem społeczno-kulturalnym „Kraków”.


Międzynarodowe biennale krajobrazu organizuje Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach wraz ze świętokrzyskim okręgiem Związku Polskich Artystów Fotografików przy współpracy z Urzędem Miasta Kielce.