Profesorowie PK w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Strona internetowa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 

Czworo profesorów Politechniki Krakowskiej zostało wybranych do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w dziedzinie nauk technicznych, na kadencję 2017-2020.


Członkami Komisji zostali: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska  (w dyscyplinie: architektura i urbanistyka), prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (budownictwo), prof. dr hab. inż. Józef Gawlik (budownictwo i eksploatacja maszyn) oraz prof. dr hab. inż. Jan Taler (energetyka).

 

Sekcja Nauk Technicznych jest jedną z siedmiu sekcji Centralnej Komisji. Liczbę członków CK określa w drodze rozporządzenia prezes Rady Ministrów. Kadencja trwa cztery lata. Od roku 2013 mandatu członka Komisji nie można pełnić dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.


Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (powołana w 1951r. jako Centralna Komisja Kwalifikacyjna) jest organem administracji publicznej działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Komisja ma siedzibę w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.


Wyniki wyborów podane zostały na stronie internetowej: www.ck.gov.pl