Dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, od października tego roku pełni prestiżową funkcję sekretarza generalnego International Federation of Landscape Architects  Europe - poinformował Instytut Architektury Krajobrazu PK.


IFLA Europe (wcześniej European Federation for Landscape Architecture) to organizacja dla architektów krajobrazu, zrzeszająca stowarzyszenia krajowe (kilkadziesiąt organizacji i członków indywidualnych) z krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.


Głównymi zadaniami IFLA Europe jest promocja zawodu architekta krajobrazu, reprezentowanie w instytucjach unijnych interesów członków stowarzyszeń zrzeszonych w IFLA, inicjowanie działań i utrzymanie standardów kształcenia i praktyki zawodowej we wszystkich krajach europejskich. IFLA EU organizuje spotkania, konferencje i kongresy poświęcone ochronie krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

 

Dr inż. arch. Forczek-Brataniec, adiunkt w Instytucie Architektury Krajobrazu WA PK, jest także członkiem Rady Pienińskiego Parku Narodowego oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu (SAK). Od wielu lat zajmuje się w teorii i praktyce studiami widokowymi i analizami krajobrazowymi w różnych skalach planowania. We współpracy z „eM4 - Pracownia Architektury Brataniec” jest laureatką wielu konkursów architektonicznych i krajobrazowych.


IFLA Europe od 1978 r. funkcjonuje w strukturze International Federation of Landscape Architects (IFLA World), organizacji powstałej w 1948 r.

 

Wybory zarządu IFLA Europe odbyły się 15 października br. w Brukseli podczas Walnego Zebrania Delegatów, z 34 krajów.

 

 

 

więcej wiadomości