Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK otrzymał odznakę honorową „Za  Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Minister środowiska prof. Jan Szyszko wręczył ją 9 września, podczas wyjazdowego posiedzenia Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Tucznie.


Prof. Myczkowski jest pracownikiem Politechniki Krakowskiej od 1979 r. w Instytucie Architektury Krajobrazu (którego był dyrektorem w latach 2002-2003), na Wydziale Architektury PK.

 

Profesor pełnił różne funkcje, m.in. jako zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1999–2000) i doradca ministra środowiska (2006–2008).

 

Jest autorem bądź współautorem ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu ochrony i kształtowania obszarów chronionych i krajobrazu, ponad stu ewidencji konserwatorskich zabytkowych parków i ogrodów oraz ponad dwustu studiów projektów i realizacji oraz kilkudziesięciu ekspertyz. Współautor dokumentacji do wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO karpackich kościołów drewnianych (2003 r.).

 

Został dwukrotnie nagrodzony Złotym Medalem Ministra Kultury i Sztuki za działalność na rzecz ochrony zabytkowych parków i ogrodów (1986, 1988), złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami” (1993, 2004), Brązowym (2005) i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” (2014). Prezydent RP odznaczył go Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002) i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2010).

 

Laureat nagrody i medalu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. prof. Gerarda Ciołka, za zasługi w dziedzinie krajobrazu kulturowego i promowanie tej problematyki w kraju i zagranicą (2004).

 

Uhonorowany dyplomem z okazji 20-lecia Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin 1994-2014 - za wieloletnie wsparcie merytoryczne, przyznany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

 

W 2013 r. jako wiodący autor planu ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie został wraz zespołem uhonorowany Nagrodą Miasta Krakowa.

 

Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w kadencji 2014-2019.