Fronton uczelni we Lwowie, koncert w Narodowym Lwowskim Teatrze Opery i Baletu, wystawa z okazji jubileuszuPolitechnika Lwowska, najstarsza uczelnia techniczna Ukrainy i Europy Wschodniej, świętuje 200-lecie istnienia. W uroczystościach jubileuszowych, które odbyły się w środę 7 grudnia 2016 r. w Narodowym Lwowskim Teatrze Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej wziął udział rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior. Z lwowską uczelnią wiążą PK długie i owocne więzi.


W liście gratulacyjnym do rektora Politechniki Lwowskiej prof. Yuriya Bobalo rektor PK napisał: - Jubileusz ten jest szczególny, gdyż Politechnika Lwowska należy do najstarszych uczelni, a jej charakter kształtowały skomplikowana historia i tradycje szkolnictwa technicznego, z których wywodzi się w dużej mierze także tradycja Politechniki Krakowskiej. Uczelnia może poszczycić się tak długą historią, a wraz z nią znamienitymi Absolwentami, którzy mieli znaczący wpływ na kształtowanie i rozwój nauki nie tylko na Ukrainie, ale także w Europie i na świecie.


Absolwenci Politechniki Lwowskiej odegrali wyjątkową rolę w historii PK. Po oswobodzeniu Polski spod okupacji hitlerowskiej Politechnika Lwowska, przed wojną jedna z najlepszych uczelni w Europie, znalazła się poza granicami kraju, który potrzebował szybkiej odbudowy, a jedynym ośrodkiem zdolnym w stosunkowo krótkim czasie wznowić kształcenie specjalistów niezbędnych do realizacji tego  celu był Kraków. Dysponował miejscową kadrą inżynieryjną, którą wzbogaciło grono specjalistów przybyłych właśnie ze Lwowa.


Gdy w pierwszych miesiącach 1945 roku na ówczesnej Akademii Górniczej powołano wydziały politechniczne, na ich czele - w roli prorektora - stanął absolwent Politechniki Lwowskiej (z roku 1904) prof. Izydor Stella-Sawicki, uważany za pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej. Później rektorami PK byli także inni absolwenci lwowskiej uczelni: Bronisław Kopyciński (abs. PL 1932), rektor PK w latach 1956-65, Kazimierz Sokalski (abs. PL 1934), rektor PK w latach 1965-68, Jan Karol Wątorski (abs. PL 1938), rektor PK w latach 1968-72.


Wychowankowie Politechniki Lwowskiej byli także prorektorami, dziekanami i prodziekanami Politechniki Krakowskiej, a także pracownikami naukowymi PK.


W najbliższym czasie ukaże się publikacja poświęcona lwowskim profesorom na PK, przygotowywana przez Muzeum Politechniki Krakowskiej.

 

 

Na zdjęciach, fronton uczelni, koncert w Narodowym Lwowskim Teatrze Opery i Baletu oraz wystawa z okazji jubileuszu Politechniki Lwowskiej, 7 grudnia br. / fot. prof. Jan Kazior.

 

 

więcej wiadomości