Zespół naukowy z Instytutu Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się dzisiaj w Warszawie.

 

Laureatki Nagrody Ministra z prorektorem ds. ogólnych dr hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem, prof. PK, podczas uroczystości w WarszawieNagrodę w kategorii osiągnięcia dydaktyczne otrzymały: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK (dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu WA PK), dr inż. arch. Izabela Sykta, mgr inż. arch. mgr inż. arch. krajobrazu Joanna Szwed, mgr inż. arch. krajobrazu Martyna Klimkiewicz-Kozak.

 

Nagroda została przyznana za przygotowanie podręcznika akademickiego pt. „Projektowanie ogrodu. Zbiór zadań z projektowania zintegrowanego dla studentów architektury krajobrazu”.

 

Podręcznik powstał do nauki przedmiotu Projektowanie zintegrowane II - ogród prywatny, realizowanego w 2 semestrze I roku studiów na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Kluczem do podjęcia tego tematu była innowacyjna w edukacji architektów krajobrazu integracja przedmiotów składających się na złożony proces kształcenia projektanta ogrodów. Projektowanie zintegrowane polega na równoległym wykonywaniu poszczególnych elementów projektu we współpracy z innymi prowadzącymi przedmioty wspomagające projektowanie. Tak więc w ramach zajęć z Projektowania ma miejsce integracja z innymi przedmiotami: budownictwem, szatą roślinną, ekofizjologią, grafiką inżynierską (CAD - komputerowe wspomaganie projektowania), materiałoznawstwem i rysunkiem. Pozwala to na bardziej kompleksowe podejście do zadań projektowych i służy lepszemu rozwiązywaniu tematów szczegółowych.

 

Podręcznik ma stanowić kompendium wiedzy, niezbędnej do właściwego rozplanowania i zagospodarowania ogrodu oraz wykonania projektu zieleni z uwzględnieniem uwarunkowań siedliskowych, topograficznych, funkcjonalnych i prawnych.

 

W podręczniku zawarto szereg wskazówek odnoszących się bezpośrednio do warsztatu projektowego architekta krajobrazu. Podręcznik jest bogato ilustrowany, zarówno fotografiami prezentującymi dobre przykłady realizacji ogrodowych, jak i autorskimi rysunkami, schematami i tabelami, zawierającymi wskazówki techniczne do projektowania. Do tej pory brak było takiego kompletnego przedstawienia powyższych zagadnień w podręczniku akademickim.

 

Nowatorskie jest więc takie ujęcie zagadnień projektowych i ich prezentacja w kolejnych częściach książki - od zagadnień ogólnych, jak zarys historii i kształtowania ogrodów, zasad kompozycji ogrodowej czy stosowanych motywów ogrodowych, poprzez uwarunkowania prawne, funkcjonalne i techniczne, po zagadnienia szczegółowe, obejmujące projekty detali architektonicznych i roślinnych.

 

Podręcznik może być również wykorzystywany na wyższych latach studiów, a także w praktyce projektowej z uwagi na ogólne treści dotyczące projektowania, kompozycji i kształtowania formy ogrodu, a także techniczne aspekty projektowania inżynierskiego (m.in. projektowanie nawierzchni, ogrodzeń, śmietników, miejsc postojowych, itd.) oraz podstawowe zasady doboru roślinności.

 

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia organizacyjne.

 

Kandydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

Na zdjęciu, laureatki Nagrody Ministra z prorektorem ds. ogólnych PK, podczas gali wręczenia nagród w Warszawie, 9 grudnia br., od lewej: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK; dr inż. arch. Izabela Sykta, dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK; mgr inż. arch. mgr inż. arch. krajobrazu Joanna Szwed.