8 grudnia br. miesięcznik „Builder” przyznał nagrody za nowoczesne produkty i usługi oraz wzorcowe realizacje budowlane. Wśród wyróżnionych znaleźli się naukowcy z Politechniki Krakowskiej.

topbuilder certyfikaty i nagroda

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła zostali wyróżnieni przez kapitułę konkursu za działalność badawczą środowisk naukowych i ich wkład w rozwój branży budowlanej.


Profesor Andrzej Flaga jest kierownikiem Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej – jedynej w Europie placówki badawczej, która wykonuje m.in. badania symulacyjne obciążenia obiektów śniegiem. Naukowcy z Laboratorium specjalizują się w zagadnieniach związanych z aerodynamiką i dynamiką budowli, inżynierią wiatrową oraz wpływem środowiska na obiekty budowlane i konstrukcyjne.


Profesor Krzysztof Stypuła – dyrektor Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej – został uhonorowany za działalność badawczą w zakresie projektowania obiektów z uwzględnieniem wpływu drgań.

 

Nagrody TOPBuilder zostały przyznane już po raz dziewiąty. Jak co roku kapituła, w której zasiadają członkowie redakcji oraz Rady Naukowej i Programowej miesięcznika, nagrodziła produkty i realizacje cechujące się innowacyjnymi rozwiązaniami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, materiałowymi i technologicznymi. Uroczysta gala TOPBuilder odbyła się w Warszawie. Wręczenie statuetek zostało poprzedzone wystąpieniem profesora Krzysztofa Stypuły, który wygłosił wykład inauguracyjny „Nowoczesne rozwiązania materiałowe, technologiczne i konstrukcyjne we współczesnych obiektach i ich wpływ na projektowanie i realizację inwestycji”.

 

Więcej informacji na stronie buildercorp.pl.

 

 

Na zdjęciach: 1) Certyfikat TOPBuilder dla prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Stypuły, 2) statuetka TOPBuilder, 3) Certyfikat TOPBuilder dla prof. dr. hab. inż. Andrzeja Flagi.

 

więcej wiadomości