Projekt zespołu pod kierunkiem dr inż. Joanny Agnieszki Ortyl z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej otrzymał wysokie oceny i dofinansowanie w drugiej edycji programu TANGO.


Plansza informacyjna o wynikach w programie TANGOTANGO to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Ma na celu ułatwienie jednostkom naukowym wprowadzanie na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami.


W drugiej edycji konkursu, spośród 119 zgłoszonych projektów, dofinansowanie w wysokości prawie 22 mln zł otrzyma 26 najlepszych. Wśród nich projekt zespołu naukowców z PK pod nazwą „Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych”.


Kierownik projektu dr inż. Joanna Ortyl aktualnie pracuje w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej na stanowisku adiunkta. Pracę badawczą realizuje w zakresie procesów fotopolimeryzacji i fotochemii w Laboratorium Fotochemii Stosowanej.


- Nagrodzone projekty pokazują, że prawdziwie innowacyjna gospodarka ma swoje korzenie w nauce, w badaniach, które często wcale nie są prowadzone z myślą o komercyjnym zastosowaniu, ale przez rozwijanie naszej wiedzy stwarzają nieznane dotąd możliwości - podkreśla dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki.


W programie TANGO wnioski oceniane były w dwóch etapach przez zespoły ekspertów NCN i NCBR. O środki finansowe w wysokości nawet 1,15 mln zł mogły się ubiegać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, jak również indywidualni naukowcy. W przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji fazy badawczej (B+R) wymagane będzie wniesienie przez przedsiębiorcę zainteresowanego wynikami prac wkładu własnego w wysokości minimum 15 proc. wartości wsparcia otrzymanego na zadania badawcze.


W ramach I konkursu TANGO, rozstrzygniętego w lutym 2015 roku, realizowanych jest 51 projektów.

 

 

 

Zobacz także: Medal z Kuala Lumpur dla fotoinicjatorów dr Joanny Ortyl