Drukuj

 

Inauguracyjne posiedzenie drugiej kadencji Rady Związku Uczelni InnoTechKrak odbyło się 12 grudnia br. na Politechnice Krakowskiej. W bieżącym roku akademickim Radzie przewodniczy rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior.


Posiedzenie drugiej kadencji Rady Związku Uczelni InnoTechKrak, 12 grudnia br. Sala Senacka PKInnoTechKrak to pierwszy w Polsce formalny Związek Uczelni. Tworzą go Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Rolniczy. Dzięki Związkowi Uczelni możliwe jest m.in. prowadzenie wspólnych badań i inwestycji, współdziałanie kadry naukowo-dydaktycznej w pozyskiwaniu środków na projekty badawcze i ich realizacji, wprowadzanie wspólnych standardów zarządzania. W ramach związku łatwiejsze jest prowadzenie działań badawczo-rozwojowych dzięki tworzeniu konsorcjów, a także powoływaniu wspólnych centrów i laboratoriów.


Podczas poniedziałkowego spotkania 33 członkom Rady Związku wręczono nominacje na kadencję 2016/2020. Powołano także pięć komisji stałych: regulaminowo-statutową, ds. organizacyjnych, ds. strategii i rozwoju, ds. informatyzacji oraz ds. studenckich.


Przewodniczący Rady Związku prof. Jan Kazior podkreślił, że jednym z najbliższych zadań Rady InnoTechKrak, jest aktywny udział w konsultacjach środowiskowych, dotyczących nowych zasad prawnych w szkolnictwie wyższym. - Jako pierwszy związek uczelni w Polsce chcemy aktywnie uczestniczyć w konstruowaniu zapisów dotyczących tego typu jednostek w przygotowywanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Ważne, by nowe prawo pomagało związkom w rozwijaniu współpracy między uczelniami - mówił rektor PK.


Przedstawione przez reprezentantów PK propozycje współpracy projektowej oraz promocyjnej na najbliższy rok z zadowoleniem przyjęli rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego. - Działanie Związku Uczelni nabiera nowej dynamiki, to duża szansa na rozwój i jeszcze bardziej owocną współpracę naszych uczelni - mówił prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH.


Prof. Włodzimierz Sady, rektor UR, podkreślił pionierski charakter krakowskiego związku i wynikającą z niego odpowiedzialność. - Sukces InnoTechKrak będzie zależał od pozytywnych przykładów jakie damy wspólnie działając, a te działania zależą od aktywności wszystkich członków społeczności naszych uczelni. Bardzo na nią liczymy.


Gościem specjalnym posiedzenia był prof. Thomas Mathia, naukowiec, współzałożyciel w Ecole Centrale de Lyon Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes, ekspert Unii Europejskiej. Profesor podzielił się doświadczeniami z tworzenia związku uczelni we Francji. - Początki naszego związku sięgają lat 70. Wszystko rozpoczęło się od współpracy kilku pracowników z trzech uczelni naszego regionu. Obecnie pod auspicjami Université de Lyon działa 29 szkół wyższych z regionu tworząc „Community of Universities and Higher-Education Establishments” (COMUE). To wspólnota, której celem jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału naukowego uczelni z regionu Lyon-Saint-Etienne - mówił prof. Mathia. Wyjaśnił także rolę francuskiego ministerstwa szkolnictwa wyższego we wspieraniu zadań związku, a także zasady wspólnego finansowania i użytkowania infrastruktury badawczej przez członków porozumienia.


Z kolei hiszpański model funkcjonowania związku uczelni - na przykładzie Campus Iberus - przedstawił Jakub Kruszelnicki z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Campus Iberus to sojusz strategiczny czterech publicznych uczelni w dolinie Ebro: Uniwersytetu w Saragossie (region Aragonii), Uniwersytetu Nawarry (region Navarra), Uniwersytet La Rioja (region La Rioja) oraz Uniwersytet Lleida (region Katalonia). Głównym celem  hiszpańskiego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu doskonałości naukowej  partnerów porozumienia i zwiększenie umiędzynarodowienia badań naukowych przy jednoczesnym wzmocnieniu więzi z sektorem produkcyjnym.


Więcej o Związku Uczelni InnotechKrak na: www.innotechkrak.pl

 

 

Na zdjęciach, posiedzenie drugiej kadencji Rady Związku Uczelni InnoTechKrak, 12 grudnia br. / fot. Jan Zych. Więcej zdjęć w fotogalerii serwisu.