W tym roku ponad 200 nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej zostało uhonorowanych Nagrodami Rektora za rok 2015. Uroczystość wręczenia wyróżnień (na zdjęciach / fot. Jan Zych) odbyła się w piątek 16 grudnia br. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24.

 

Nagrody, indywidualne i zespołowe, otrzymali nauczyciele akademiccy i pracownicy z siedmiu wydziałów, dwóch jednostek pozawydziałowych, w czterech kategoriach: za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

 

Nagrody Rektora PK za rok 2015 zostały przyznane 7 grudnia br. przez Rektorską Komisję ds. Nagród Nauczycieli Akademickich.

 

 

 

Indywidualne i zespołowe Nagrody
Rektora Politechniki Krakowskiej
za rok 2015

 

 

Wydział Architektury


Nagrody indywidualne:

 

1. Za osiągnięcia naukowe - dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
2. Za osiągnięcia organizacyjne - dr  inż. arch. Miłosz Zieliński
3. Za całokształt dorobku - prof. dr  hab. inż. arch. Wojciech Kosińki
4. Za osiągnięcia naukowe - prof. dr  hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska
5. Za osiągnięcia dydaktyczne - dr inż. arch. Bogdan Siedlecki
6. Za osiągnięcia dydaktyczne - dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber
7. Za osiągnięcia naukowe - dr inż. arch. Patrycja Haupt
8. Za osiągnięcia dydaktyczne - dr inż. arch. Przemysław Bigaj
9. Za osiągnięcia organizacyjne - dr inż. arch. Anna Mielnik


Nagrody zespołowe:

 

Za osiągnięcia dydaktyczne:
1. Dr inż. Przemysław Kowalski
2. Dr Łukasz Moszkowicz
3. Dr Izabella Krzeptowska-Moszkowicz
4. Dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Prof. szt. Ewa Gołogórska-Kucia
2. Prof. szt. Stefan Dousa
3. Dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK
4. Dr hab. szt. Józef Wąsacz
5. Dr inż. arch. Andrzej Domarzewski
6. Dr szt. inż. arch.  Marek Firek
7. Dr inż. arch. Piotr Setkowicz
8. Renata Fatyga
9. Jerzy Janas

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Dr inż. arch. Katarzyna Hodor
2. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
2. Dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK
3. Dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
4. Dr inż. arch. Piotr Celewicz
5. Dr inż. arch. Wojciech Korbela
6. Mgr inż. arch. Julian Franta
7. Mgr inż. arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich
8. Mgr Małgorzata Rekuć
9. Mgr inż. arch. Eliza Szczerek
10. Mgr inż. arch. Wojciech Świątek


Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
2. Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca
3. Dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
4. Mgr inż. arch. Julian Franta
5. Mgr Małgorzata Rekuć
6. Mgr Elżbieta Ostachowicz

 

Za osiągnięcia dydaktyczne:
1. Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
2. Dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK

 

Za osiągnięcia organizacyjne:    
1. Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski
2. Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
3. Mgr inż. arch. Marta Łukasik

 

Za osiągnięcia naukowe:    
1. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
2. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
3. Dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł, prof. PK
4. Dr habilitowana Klaudia Stala

 

Za osiągnięcia naukowe:    
1. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
2. Mgr inż. arch. Dominik Przygodzki

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
2. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK
3. Dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
4. Mgr inż. arch. Piotr Broniewicz
5. Mgr Małgorzata Rekuć

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
2. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich     
3. Dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn     
4. Dr inż. arch. Jacek Czechowicz    
5. Dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska
6. Dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz     
7. Dr inż. arch. Marta Urbańska    
8. Dr Katarzyna Kołodziejczyk     
9. Mgr Katarzyna Limanówka-Doktor
10. Mgr inż. arch. Izabella Golicz

 

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki


Nagrody indywidualne:

 

1. Za osiągnięcia naukowe - dr hab. Ewa Gondek
2. Za osiągnięcia naukowe - dr Agnieszka Łuszczak
3. Za osiągnięcia naukowe - dr Radosław Kycia
4. Za osiągnięcia naukowe - dr inż. Paweł Karbowniczek
5. Za osiągnięcia naukowe - dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK
6. Za osiągnięcia naukowe - dr Iwona Butmanowicz-Dębicka
7. Za osiągnięcia naukowe - dr hab. inż. Lesław Bieniasz
8. Za osiągnięcia dydaktyczne - dr Radosław Kycia

 


Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej


Nagrody indywidualne:

 

1. Za osiągnięcia organizacyjne - dr inż. Zbigniew Kokosiński
2. Za osiągnięcia dydaktyczne - mgr inż. Grzegorz Nowakowski
3. Za osiągnięcia dydaktyczne - mgr inż. Łukasz Ścisło
4. Za osiągnięcia naukowe - dr hab. inż. Tomasz Węgiel


Nagrody zespołowe:

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Dr inż. Dariusz Borkowski
2. Dr inż. Maciej Sułowicz
3. Dr hab. inż. Konrad Weinreb, prof. PK

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Dr hab. inż. Janusz Gołdasz
2. Prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Prof. dr hab. inż. Edward Layer
2. Dr inż. Krzysztof  Tomczyk

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
2. Dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk
3. Dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK

 


Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej


Nagrody indywidualne:

 

1. Za osiągnięcia naukowe - dr hab. inż. Jarosław Handzlik, prof. PK
2. Za osiągnięcia dydaktyczne - dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK
3. Za osiągnięcia dydaktyczne - dr inż. Rafał Rachwalik
4. Za osiągnięcia organizacyjne - dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. PK

 


Nagrody zespołowe:

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Dr inż. Elżbieta Sikora
2. Prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
3. Dr inż. Małgorzata Miastkowska
4. Mgr inż. Elwira Lasoń
5. Mgr inż. Karolina Śliwa
6. Mgr inż. Magdalena Malinowska

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
2. Dr inż. Maria Kurańska
3. Dr inż. Sławomir Michałowski
4. dr inż. Elżbieta Malewska

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
2. Dr inż. Szczepan Bednarz
3. Dr inż. Sylwia Dworakowska
4. Dr inż. Marek Piątkowski
5. Mgr inż. Wiktor Kasprzyk
6. Mgr inż. Beata Kwasek
7. Dr inż. Mateusz Galica

 

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 

Nagrody indywidualne:

 

1. Za całokształt dorobku - dr hab. inż. Maria Fiertak, prof. PK
2. Za osiągnięcia naukowe - dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK
3. Za osiągnięcia naukowe - dr inż. Jan Jaśkowiec
4. Za osiągnięcia dydaktyczne - dr inż. Wit Derkowski
5. Za osiągnięcia naukowe - dr inż. Katarzyna Nosal
6. Za osiągnięcia organizacyjne - dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

 


Nagrody zespołowe:

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Prof. dr hab. inż. Witold Cecot
2. Dr inż. Marta Oleksy
3. Mgr inż. Marek Klimczak

 

Za osiągnięcia dydaktyczne:
1. Dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK
2. Dr inż. Renata Kozik
3. Dr inż. Agnieszka Leśniak
4. Dr inż. Krzysztof Zima

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
3. Dr inż. Krzysztof Kozioł
4. Dr inż. Filip Pachla
5. Mgr inż. Bartosz Radecki-Pawlik

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1.  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
2.  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
3. Dr inż. Alicja Kowalska-Koczwara
4. Dr inż. Filip Pachla

 


Wydział Inżynierii Środowiska


Nagrody indywidualne:

 

1. Za osiągnięcia dydaktyczne - dr inż. Bernard Twaróg
2. Za osiągnięcia dydaktyczne - prof. dr hab. inż. Anna Anielak
3. Za osiągnięcia organizacyjne - dr inż. Jarosław Müller
4. Za osiągnięcia naukowe - dr hab. inż. Dawid Taler, prof. PK

 

Nagrody zespołowe:

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
2. Dr inż. Antoni Bojarski
3. Dr inż. Joanna Bąk
4. Dr inż. Marta Cebulska
5. Dr inż. Elżbieta Jarosińska
6. Mgr inż. Katarzyna Kołodziejczyk
7. Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
8. Dr inż. Leszek Lewicki
9. Dr inż. Andrzej Mączałowski

 

Za osiągnięcia dydaktyczne:
1. Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
2. Dr inż. Tadeusz Żaba
3. Prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Dr Tomasz Ściężor
2. Mgr inż. Halina Jasik
3. Dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. PK
4. Dr inż. Anna Czaplicka
5. Dr Marek Kubala
6. Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK

 

 


Wydział Mechaniczny

 

Nagrody indywidualne:

 

1. Za osiągnięcia naukowe - dr hab. inż. Paweł Ocłoń
2. Za osiągnięcia naukowe - dr inż. Małgorzata Chwał
3. Za osiągnięcia naukowe -  dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK
4. Za osiągnięcia naukowe - dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
5. Za osiągnięcia naukowe - dr hab. inż. Bogdan Słodki
6. Za osiągnięcia naukowe - dr inż. Damian Muniak
7. Za osiągnięcia dydaktyczne - dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK
8. Za całokształt dorobku - prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski
9. Za całokształt dorobku - dr inż. Andrzej Trojnacki
10. Za osiągnięcia organizacyjne - prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

 

Nagrody zespołowe:

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK
3. Dr inż. Michał Mareczek
4. Dr hab. inż. Wojciech Marek, prof. PK
5. Dr inż. Tadeusz Papuga

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
2. Dr inż. Grzegorz Filo

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski
2. Prof. dr hab. inż. Jacek Skrzypek
3. Dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK
4. Dr inż. Szymon Hernik
5. Dr inż. Władysław Egner

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski
2. Dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko, prof. PK

 

za osiągnięcia naukowe:
1. Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
2. Dr inż. Agnieszka Bondyra
3. Dr inż. Adam Stawiarski

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Prof. dr hab. inż. Jan Taler
2. Dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
3. Dr hab. inż. Dawid Taler, prof. PK
4. Dr hab. inż. Paweł Ocłoń
5. Dr inż. Anna Korzeń
6. Dr inż. Damian Muniak
7. Mgr inż. Karol Majewski
8. Mgr inż. Marcin Pilarczyk
9. Mgr inż. Piotr Cisek
10. gr inż. Karol Kaczmarski

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
2. Dr inż. Ksenia Ostrowska
3. Dr inż. Marcin Krawczyk
4. Dr inż. Robert Kupiec
5. Mgr inż. Wiktor Harmatys

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Mgr inż. Marcin Malec
2. Mgr inż. Marcin Morawski

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
2. Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj
3. Prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski
4. Dr hab. Sławomir Grądziel, prof. PK
5. Dr hab. inż. Łukasz Mika

 

Za osiągnięcia dydaktyczne:
1. Dr hab. inż. Wiesław Zima, prof. PK
2. Dr inż. Damian Muniak
3. Mgr inż. Piotr Cisek
4. Mgr inż. Grzegorz Ojczyk
5. Mgr inż. Paweł Pacura

 

Za osiągnięcia dydaktyczne:
1. Dr inż. Paweł Romanowicz
2. Dr inż. Agnieszka Bondyra (zmarła w październiku br.)

 

 


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (jednostka pozawydziałowa)

 

Nagroda indywidualna:


1. Za osiągnięcia dydaktyczne - mgr  Agnieszka Łyczko

 

 


Międzynarodowe Centrum Kształcenia (jednostka pozawydziałowa)

 

Nagrody zespołowe:

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz
2. Dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz
3. Dr Tomasz Jeleński

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Dr Tomasz Jeleński
2. Dr inż. Tomasz Berger
3. Prof. nadzw. dr hab. Jakub Kronenberg
4. Mgr Karolina Maliszewska

 

 

 

 Zobacz w fotogalerii serwisu: Rozdanie Nagród Rektora