Międzynarodowy program PK dofinansowany przez NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs na „Międzynarodowe Programy Kształcenia”. Wśród 62 pozytywnie ocenionych i wskazanych do dofinansowania wniosków znalazł się program Politechniki Krakowskiej „Międzynarodowe programy kształcenia Innowacyjne Technologie Chemiczne”.


Konkurs został zorganizowany w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. Uczelnie dostaną w sumie ponad 88 mln zł na rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych, sprowadzenie do Polski zagranicznych wykładowców oraz ułatwienie dostępu do międzynarodowych programów studiów.


„Liczymy na to, że do kraju spłynie wiedza wybitnych naukowców z zagranicy, co pozwoli uczelniom zwiększyć ich potencjał. Oczekiwaliśmy od wnioskodawców przede wszystkim deklaracji bliskiej współpracy z uczelniami zagranicznymi i jak najlepszego wykorzystania wspólnych doświadczeń. Zakładamy, że 62 dofinansowane programy ukończy około 1800 studentów. W tym czasie w Polsce może gościć aż 225 zagranicznych wykładowców” - mówi dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.


Program „Międzynarodowe Programy Kształcenia” zakłada trzy formy aktywności w edukacji na poziomie wyższym. Po pierwsze, realizację programów kształcenia w językach obcych, która ma być skierowana zarówno do studentów z Polski, jak i do obcokrajowców. Po drugie, program ma wspomóc realizację międzynarodowych programów studiów oraz organizację w Polsce międzynarodowych szkół letnich. Po trzecie, dzięki projektom wyłonionym w konkursie na polskie uczelnie trafią wykładowcy z zagranicy, którzy odznaczają się osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.


Rozstrzygnięty właśnie konkurs „Międzynarodowe Programy Kształcenia” to pierwszy program NCBR nastawiony na umiędzynarodowienie polskich uczelni. Kolejny konkurs zaplanowano na rok 2018.


Lista rankingowa znajduje się na stronie: www.ncbr.gov.pl

 

 

 

NCBR / red.