Projekt dla młodych odkrywców doceniony przez Ministerstwo

Projekt Politechniki Krakowskiej „Młody inżynier - przyroda źródłem twórczej inspiracji” znalazł się wśród zwycięskich projektów w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W ramach uruchomionego we września tego roku programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy Ministerstwo po raz pierwszy zaoferowało wsparcie finansowe na uruchomienie lub kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych. Z ponad 200 nadesłanych wniosków, 65 zwycięskich projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości w sumie 2 300 000 złotych.

 

Projekt „Młody inżynier - przyroda źródłem twórczej inspiracji” z ramienia Politechniki Krakowskiej poprowadzi Centrum Pedagogiki i Psychologii PK (jednostka pozawydziałowa), partnerem przedsięwzięcia jest Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 

Celem projektu jest rozwijanie pasji naukowych u dzieci szkół podstawowych. Koncepcja programu opiera się na założeniach bioniki, której ideą jest badanie i poznanie systemów biologicznych w celu zastosowaniach zasad w systemach technicznych.

 

Wprowadzanie w tę dziedzinę uczniów szkół podstawowych służy zainteresowaniu ich światem natury i technologii, które w latach późniejszych przełoży się na ukierunkowanie zainteresowań w stronę podejmowania studiów o profilu technicznym, a w przyszłości do tworzenia innowacyjnych – naukowych rozwiązań technologicznych inspirowanych naturą.

 

Nowatorstwo programu polega na tym, że uczniom szkoły podstawowej zaoferowane zostaną zajęcia na poziomie uniwersyteckim. Twórcy projektu mają nadzieję, że połączenie odrębnych dziedzin nauki - biologii i techniki - zmieni spojrzenie uczniów na przyrodę i przedmioty ścisłe, zweryfikuje plany edukacyjno-zawodowe i może przyczynić się do samodzielnych prób konstruowania prostych mechanizmów.

 

Zajęcia są skierowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Dzieci zostaną podzielone na grupy, z których każda poznawać będzie konkretne przykłady innowacyjnych osiągnięć technologicznych inspirowanych światem przyrodniczym.

 

Lekcje w formie wykładów, pogadanek, warsztatów, laboratoriów, interaktywnych pokazów naukowych, dyskusji, gier i zabaw, prowadzone będą (od lutego do czerwca 2017 r.)  w salach, laboratoriach i pracowniach akademickich Politechniki Krakowskiej oraz w Muzeum Przyrodniczym PAN w Krakowie.


Zarówno Politechnika Krakowska jak i partnerskie Muzeum Przyrodnicze PAN mają duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć projektowych organizowanych dla dzieci i młodzieży. Uczelnia corocznie bierze czynny udział w Małopolskich Nocach Naukowców i Festiwalu Nauki.

 

Centrum Pedagogiki i Psychologii PK od dwóch lat prowadzi także Politechniczny Uniwersytet Dzieci, który składa się z trzech modułów realizowanych na poziomie szkoły podstawowej (klasy IV–VI) i obejmuje całe spektrum nauk technicznych, poradnictwo zawodowe, komunikację interpersonalną oraz sport i kulturę. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z siedmiu wydziałów i dwóch jednostek pozawydziałowych Politechniki Krakowskiej.

 

 

 

(infografika: nauka.gov.pl)